İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

Mucize Ne Demektir?

Mucize Ne Demektir?Mucize Ne Demektir?

Mucize insanı aciz bırakan olaylar ve fiillere denir. Mucize, Allah’ın emri, izni ve kudretiyle sadece peygamberlerin gösterdiği olağanüstü haller, fiillerdir. Allah’ın peygamberlerini mucize ile desteklemesinden amaç öncelikle peygamberlerin davasına karşı çıkan inkarcıları ikna etmek, iman edenlerin imanını güçlendirmektir. Mucizelerde akla kapı açılır fakat tamamıyla insan iradesini ortadan kaldıracak şekilde olmazlar. Mucize Allah’ın irade ve kudretiyle gerçekleşir. Yani mucize olayını peygamberler yapmazlar fail Allah’tır. Allah sünnetullah olarak tabir edilen tabiat kanunlarını peygamberinin işaretiyle insanları hayrette bırakacak şekilde değiştirmesidir. Bununla Allah’u Teala peygamberini tasdik eder.

Mucizeler, insanların ilgisine, anlayış şekline ve toplumda yaygın olan alışkanlara bağlı olarak pek çok değişik şekillerde peygamberlere verilmiştir.

Peygamberlere verilen mucizeler o peygamberin yaşadığı toplumun anlayışına, sosyal yapısına ve  toplumda yaygın alışkanlıklara ve ihtisas sahibi olduğu alana bağlı olarak farklılık arz eder. Mesela Hz. Musa döneminde toplumda sihir yaygın olduğundan Hz. Musa (as)’a verilen mucizeler o türden olmuştur. Yine Hz.İsa döneminde insanlar  tıp alanında ihtisas sahibi idi. Hz. İsa (as)’a da verilen mucizeler de bu türdendir. Bu durum o toplumun peygamberlere verilen mucizelere daha kolay inanmalarını sağlamıştır. Mesela Hz. Musa sihirbazların huzurunda mucizesini gösterdiğinden kendisine ilk inanan sihirbazlar olmuştur. Çünkü sihirbazlar sihir konusunda ihtisas sahibi olduklarından  Hz. Musa’nın yaptığının her ne kadar görünüşte kendilerinin yaptığına benzese de hakikatte O’nun bir mucize olduğunu ve sihir olmadığını anlamışlardı. Fakat sihir konusunda ihtisas sahibi olmayan firavun ise Hz. Musa’nın eliyle gerçekleşen mucize ile sihirbazların yaptığı sihir arasındaki farkı anlamamıştı.

Yine Resulullah döneminde Arap Yarımadasında şiir ve belagat yaygındı. Kur’an-ı Kerim  o topluma indirildiğinde O’ndaki üslup ve belagatin  beşerin takatinin çok üstünde olduğu anlayanlar Kur’an’a boyun eğmiş ve iman etmişlerdir.

 Yüksel UÇAR

www.ilimrehberi.com