Kader Ve Evrendeki Yasalar

 Kader Ve Evrendeki YasalarKader Ve Evrendeki Yasalar

Kader; ölçü, nizam, ölçmek, taktir etmek ve belirlemek anlamlarına gelir. Kavram olarak ise Allah’ın her şeyi belli bir plan ve program içerisinde yaratmasıdır. Kur’an-ı Kerim’de “Biz her şeyi bir ölçüye göre (bir düzene ve plana) göre yarattık. (Kamer suresi 49. Ayet) buyurlmuştur. Ayete göre yaratılan her şeyde belli bir ölçü, plan ve program vardır. Her şeydeki bu ölçü, plan ve program Allah’ın sonsuz ilmine işaret eder. Çünkü bir şeye hassas bir plan ve ölçü belirlemek ilim iledir. Kader programındaki ölçü ve programa göre yaratmak ise kudret iledir.

Kainatta bulunan ve cansız varlıklarla ilgili ölçü ve yasalar bir kaderdir. Bu ölçülere fiziksel yasalar da denir. Güneşin, ayın  ve dünyanın birbirlerine olan mesafeleri, kendi yörüngelerinde hareket etmeleri, suyun nesneleri kaldırması, atomun yapısı ve içerisindeki hassas ölçüler vb fiziksel yasalara örnektir.

Bitki ve hayvan ve insanların biyolojik yapıları da belli bir ölçüye göre yaratılmıştır. Biyoloji ve tıp ilmi canlılardaki bu özellikleri inceler. Canlılarda bu ölçü ve nizam olmasaydı bu ilimler de olmazdı. Kur’an-ı Kerim’de canlıların bu özelliklerini ifade eden pek çok ayetler vardır. “O insanı alaktan (embriyodan) yarattı” (Alak suresi-2)

Allah’ın bu yasalarına Kur’an-ı Kerim’de sunnetullah olarak ifade edilir. Canlılar bu ölçü ve nizama göre yani sünnetullaha göre hareket etmek zorundalar. Bu ölçüye göre hareket etmeyen canlılar Allah’ın sünnetullah dediğimiz yasalarını çiğnemiş olurlar. Örneğin hastalanmamak için temizliğe riayet etmek ve mikroplu ortamlardan uzak durmak sünnetullahın gereğini yapmaktır. Bu kaide ve yasaya riayet edilmezse hasta olunur. Böyle bir kişi sünnetullaha aykırı hareket ettiğinden cezasını hasta olmak suretiyle çeker.

Diğer bir yasa da toplumsal yaslardır. Toplumsal yasalarında bir kısmı Kur’an-ı Kerim de belirtilmiştir. İnsan akıl ve iradesi ile fiziki ve biyolojik yasalarla belirlenen kurallar, toplumun çoğunluğu tarafından benimsenen kurallar ve Allah’ın ilahi kitap ve peygamberleri aracılığıyla belirttiği ilahi yasalardır. Bu yasalara uymak toplumun dünya ve ahiret saadetini temin eder. Kur’an-ı Kerim’de “Her toplumun belirlenmiş bir eceli vardır. Eceli geldiğinde ne bir an ertelenebilir nede bir an öne alabilirler.” (Araf Suresi 34. Ayet) ayeti ile bu duruma işaret eder.

Trafik kurallarına uymamak, belirlenen hız sınırlarını aşmak, içki içmek , kumar oynamak, hırsızlık vb toplumsal kuralları çiğnemektir.

Yüksel UÇAR