İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri

Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin NedenleriPeygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri

Allah’ın peygamber olacak kişileri insanlar arasında seçmesi; vahyin anlaşılması, kabul edilmesi ve uygulanmasında büyük kolaylıklar sağlamıştır.

Peygamberler mensubu oldukları toplumu her yönüyle çok iyi tanıyorlardı. Bu durum peygamberlerin yaşadıkları topluma ait sorunları iyi tanımasına bu sorunların çözümünde etkin ve köklü çözümler üretmesine olanak sağlamıştır. Bu da Allah tarafından insanlara gönderilen mesajların doğru bir şekilde anlaşılmasını ve bu mesajların kabul edilmesi ve uygulanmasını da kolaylaştırmıştır.

Peygamberlerin insanlar arasında seçilmesi aynı zamanda hz. İbrahim’im bir duası olarak Kur’an-ı Kerim’de bir ayette geçmektedir.  “Rabb’imiz! İçlerinden onlara bir peygamber gönder; onlara ayetlerini  okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz sen, mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.” Bakara Suresi -129

Peygamberle de birer insandır. Onlar diğer insanlar gibi yer, içer, evlenir, çocuk sahibi olur, hastalanır, yaşlanır ve ölürler. Bu durum onların insanlar tarafından örnek alınmalarını kolaylaştırmıştır. Bu sebeple Allah insanlara örnek olması gereken peygamberleri insanlar arasında seçmiştir.

Kur’an-ı Kerim’de peygamberlerin sahip olduğu insani özellikler şu ayetle dile getirilmiştir. “Biz onları (peygamberleri) yiyip içmeye ihtiyaç duymayan bir yapıda yaratmadık. (Onlar), ölümsüz de değillerdi.” (Enbiya 8)

Allah’ın gönderdiği peygamberlere inanmayan insanlar bu duruma peygamberlerin insanlardan seçilmesini göstermişlerdir. Onlara göre peygamberler meleklerden veya olağanüstü güçlere sahip varlıklar olması gerekirdi. Halbuki peygamberlerin olağanüstü niteliklere sahip varlıklardan veya meleklerden peygamberler gönderseydi bu onların örnek almalarını daha da zorlaştırırdı.

Kuran-ı Kerim’de peygamberlerin inanlar arasından seçilmesine karşı çıkanlar şu ayetlerle dile getirilmiş ve devamındaki ayette inkar edenlerin içerisinde bulunduğu çelişki ile cevap verilmiştir.

Onlar  “…Allah, bir insanı mı peygamber olarak gönderdi?” (İsra -94) diyerek itiraz etmiştir. Allah Teâlâ onların bu itirazlarına şu ayetle cevap vermiştir.  “(Onlara) De ki: Eğer yeryüzünde yerleşmiş gezip dolaşan melekler olsaydı, elbette onlara gökten, peygamber olarak bir melek gönderirdik.” (İsra -95)

Yüksel UÇAR

www.ilimrehberi.com