Bütün Peygamberler Ortak Bir Amaca Hizmet Etmişlerdir

Bütün Peygamberler Ortak Bir Amaca Hizmet EtmişlerdirBütün Peygamberler Ortak Bir Amaca Hizmet Etmişlerdir

Peygamber, Allah’ın insanlar arasında seçtiği ve O’nun mesajları olan emir ve yasaklarını insanlara iletmek için görevlendirdiği elçilerdir. Kur’an-ı Kerim’de peygamber sözcüğünün yerine nebi ve resul kavramları kullanılır. Peygamberler kendi istekleri doğrultusunda hareket etmezler. Onlar Allah’ın emir, yasak ve öğütlerini kısaca Allah’ın insanlardan istediği yaşam biçimlerini insanlara iletirler.

Peygamberlere iman İslam ‘da inanç esaslarından biridir. Bu nedenle bir mümin peygambere iman etmesi gerekir. Peygambere iman O’nun Allah’tan aldığı bilgileri kabul ve tasdik edip doğru olduğuna inanmak demektir.

Allah’u Teâlâ tarih boyunca pek çok peygamber göndermiştir. İlk insanlık ile beraber göndermiştir. İlk insan olan Hz. Adem aynı zamanda ilk peygamberdi. Son peygamber olan Hz. Muhammed (sav)’e kadar tarih boyunca 124 bin peygamber gönderilmiştir. Bu peygamberlerin 25 tanesinin adı Kur’an-ı Kerim’de adı geçmektedir.

Hz. Muhammed (sav)’in son peygamber olduğu Kur’an-ı Kerim’de Ahzap suresi 40. Ayette belirtilmiştir. “… O (Muhammed), Allah’ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.”

Tarih boyunca insan toplumları arasında medeniyet ve kültür farkları çok olması ve toplumlar arası iletişim ve bağlantıların az olması dolayısıyla Allah’u Teâlâ her topluma ayrı ayrı peygamber göndermiştir. Bu peygamberle Allah’ın mesajlarını gönderildiği toplumun kültür ve medeniyet seviyelerine göre açıklamışlardır. Fakat ilettiği mesajlar temelde aynı ve ortaktır.

Peygamberlerin ortak amacı tevhittir. Tevhit Allah’ın bir ve tek olmasıdır. Allah zatında ve sıfatında ve de fiillerinde tektir. O’nun ortak ve yardımcıları yoktur.  

Peygamberler insanlara haşir yani öldükten sonra yeniden dirilmeyi izah etmişlerdir. Dünyanın fani olduğunu ve kalıcı olan hayatın ahiret olduğunu belirmişlerdir. Dolayısıyla peygamberlerin ortak mesajlarından en önemlilerinden biri de haşir ve ahirettir.

Peygamberler insanları bir tek olan Allah’a ibadet etmeye davet etmişlerdir. Bunula beraber Allah’ın kendilerine gönderdiği emir ve yasaklarına itaat etmeye çağırmışlardır.

Yine doğruluk, hak ve adalet, güzel ahlak gibi pek çok konularda tüm peygamberlerin insanlığa ilettiği mesajlar aynıdır.

 Yüksel UÇAR

İlim Rehberi