Dört Büyük Kutsal Kitap

Dört Büyük Kutsal KitapDört Büyük Kutsal Kitap

Allah tarih boyunca 124 bin peygamber göndermiştir. Bunlardan ilki Hz. Adem (as) sonuncusu da peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’de Kur’an’da adı geçen peygamberler yirmi beştir. Bunlardan da çok azına kitap gönderilmiştir. Bunlardan Tevrat, Hz. Musa’ya,  Zebur Hz. Davut’a, İncil Hz. İsa’ya, Kuranı Kerim Peygamberimiz Hz. Muhammed’e gönderilmiştir.

Bunun dışında az sayıda ve az sayfalarla bazı peygamberlere de suhuflar gönderilmiştir. Kendilerine suhur verilen peygamberler şunlardır: 10 sahife Hz. Adem, 50 sahife Hz. Şit, 30 sahife Hz. İdris, 10 sahife Hz. İbrahim, olmak üzere toplam 100 sahifedir.

Şimdi dört büyük ilahi kitapları biraz ayrıntılı inceleyelim

Tevrat

Tevrat, Hz.Musa’ (as)’a gönderilmiş ilahi bir kitaptır. Tevrat Sina Dağı’nda Hz. Musa’ya, Allah tarafından verilen dört büyük kitaptan bi­rincisidir. Hz Musevilik veya diğer bir ifade ile Yahudiliğin kutsal kitabıdır. Tevrat’ın bir diğer adı da Ahdi Atik’tir.

Tevrat, kavramının anlamı kanun veya yasadır. Tevrat kendi içerisinde beş bölümden meydana gelmiştir. Bunlar;

a-      Tekvin b- Çıkış c- Levililer d- Sayılar e- Tesniye

Hz. Musa Tevrat’ta bulunan öğütleri, emir ve yasakları Yahudilere öğüt vermiştir.

Zebur

Hz. Davut’a gönderilen ilahi bir kitaptır. Zebur kitap anlamına gelir. Zebur’da Yahudiliğin kutsal kitabıdır. Günümüzde  Tevrat’ın sonuna eklenmiştir. Zebur Tevrat’tan sonra gönderilmiştir. Zebur hakkında Kur’an’da diğer kutsal kitaplar kadar açıklayıcı bilgi bulunmamaktadır.

İncil

Hz. İsa’ya gönderilmiş ilahi kitaptır. İncil, kelime anlamı müjde, iyi haberdir. Günümüzde dört çeşit incil vardır. Bu dört İncil, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’dır. İncil, yazı ve yazım malzemelerinin tarihin ilk devirlerinde olmaması nedeniyle Hz. İsa hayatta iken yazılmamıştır. İncil Hz. İsa’dan sonra O’na inana ve Havari denilen kişiler tarafından yazılmıştır.

Kur’an-ı Kerim

Kur’an-ı Kerim en son gönderilen ilahi bir kitaptır. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’e gönderilmiştir. Kutsal kitaplar içerisinde aslını koruyan ve kıyamete kadar koruyacak olan tek ilahi kitaptır.

Kur’an-ı Kerim diğer kitaplar gibi sadece belli bir zamana, bölgeye ve millete gönderilmemiştir. O Tüm insanlığa, tüm zaman ve mekanlarda yaşayan insanlara gönderilmiş evrensel bir kitaptır.

Kur’an-ı Kerimde yer alan metinlerin her birine sure, sureleri oluşturan kısa veya ucun cümlelere de ayet denir. Kuranı Kerim’de 114 sure ve yaklaşık 6666 ayet vardır.

Allah’tan Cebrail Meleği vasıtasıyla gelen vahiyleri yazanlara "vahiy kâtip­leri" denilir.

Kur’an-ı Kerim 20 şer sayfalıklardan oluşan 30 cuz’e ayrılmıştır.
Kuranı Kerim 610-632 yılları arasında indirilmiştir. Tamamının indirilmesi 23 yılda tamamlanmıştır. Kur’an ayetleri esba-ı nüzul yani sure ve ayetlerin iniş sebebi doğrultusunda parça indirilmiştir.

Yüksel UÇAR