İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

İslam Dininin Temel İnanç Esasları

İslam Dininin Temel İnanç Esaslarıİslam Dininin Temel İnanç Esasları

İslam dinin temel inanç esasları derken inanılması gereken imanın şartları ve temel olanlarıdır. Bunlar, Allah’a, Peygamberimiz Hz. Muhammed’(sav)’e, Allah’ın Peygamberimize bildirdiği şeylerin tümüne şüphe etmeden inanmak demektir. İslam dini altı temel iman esası üzerine kuruludur. Bu esaslar Kur’an’da ve Peygamberimizin hadislerinde açıklanmıştır. Kur’an-ı Kerimde bakara Suresi 285. Ayetinde şöyle buyurmuştur:  “Peygamber, Rabb’inden kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: ‘Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.’ Şöyle de dediler: ‘İşittik ve itaat ettik. Ey Rabb’imiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.’ ”

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) ‘de iman esaslarını, “İman; Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve kadere inanmaktır.” (Müslim, İman, 1. hadis.) şeklinde açıklamıştır. İslam dinin temel inanç esasları Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, kadere ve iman olmak üzere altı tanedir.