Cennete en son giren kişi

Cennete en son giren kişiCennete en son giren kişi

Ebû Hüreyre (r.a.) dan gelen rivayette, Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu:

“Cennette sizden birinin en ednâ (en aşağı) konumu, ona (Allahu Teâlâ’nın):

“Dilekte bulun” de­mesidir. O kul da dilekte bulunur, dilekte bulunur. Sonunda (Allahu Teâlâ):

“Dilekte bulundun mu?” diye soru verir. O da:

“Evet” diye cevap verir. (Allah-u Azze ve Celle de):

“Dilekleri­nin hepsi ve bir o kadarı senindir” diye buyurur.”

 

123) Abdullah bin Mesud (r.a.)’dan gelen rivayette Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu:

“Cennete son girecek olan ve cehennemden son çıkacak olan adam emekliye emekliye çıkar. Rabbi ona:

“Haydi Cennete gir” diye buyurur. O da:

“Ey Rabbim! Cennet dopdoludur.” der. Bunu ona üç defa daha söyler. Ve her defasında “Cennet dopdoludur” diye ce­vap verir. Bunun üzerine Allahu Teâlâ:

“Sana ‘on defa’ dün­yanın misli kadar vardır.” diye buyurur.”[2]

v Müslim’de (186) gelen bir lafızda Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdular:

“Ben cehennem ehlinden son çıkacak ve cennet ehlinden cennete son girecek olan adamı biliyorum. Bu kimse cehennemden emekliye emekliye çıkıverir. Allahu Teâlâ ona:

“Git, cennete gir” diye buyurur. O da Cennete gider, ona öyle gelir ki Cennet dopdoludur. Dönüp:

“Ey Rabbim! Cenneti dopdolu buldum.” der. Allahu Teâlâ ona:

“Git cennete gir” diye buyurur. O da Cennete gider. (Yine) Cenneti dopdolu görür. Dönüp:

“Ya Rabbi! Cenneti dopdolu gördüm” diye cevap verir. Yüce Allah (yine) ona:

“Git cen­nete gir” dünya kadar ve dünyanın on misli kadarı senindir. Ya da ‘dünyanın on misli senindir’ diye buyurur. O da:

“Sen yegâne Melik (otoriter, hâkim) olduğun hâlde benimle alay mı ediyorsun? Ya da bana gülüyor musun?” der.

Ravi der ki: “Allah’a yemin olsun ki, Resûlullah (s.a.s.)’in gerideki dişleri ortaya çıkana kadar güldüğünü gördüm. (Sahabeler ara­sında): “İşte Cennet ehlinin en aşağı menzil (konum) sahibi işte bu kimsedir” denirdi.”

v Yine Müslim’de (309/186) Dmaş yoluyla gelen, onun da İbrahim’den onun da Ubeyde’den, onun da Abdullah’tan gelen rivayette Resûlullah’ın (s.a.s.) şöyle buyurduğunu söyle­miştir:

“Ben cehennem ehlinden son çıkacak ve cennete son girecek adamı biliyorum. Bu adam cehennemden emekliye emekliye çıkar. Kendisine:

“Haydi yürü! Cennete gir” denilir. O da cennete doğru gider ve orada insanları evlere, köşklere vs… konduklarını (boş olmadığını) gördü. Bunun üzerine kendisine:

“Senin de orada bulunduğun zamanı hatırlıyor musun?” denildi. O da:

“Evet” dedi. yine ona:

“Di­lekte bulun” denilir. O da dilekte bulunur sonra kendisine:

“Sana dilekte bulunduğun ve dünyanın en katı kadarı vardır.” denildi. Adam da:

“Sen yegâne Melik (otoriter, hakim) oldu­ğun hâlde benimle alay mı ediyorsun?” dedi.

Ravi der ki: “Resûlullah’ı (s.a.s.) gördüm. Gerideki dişleri gözükene dek güldü.”