Vahiy nedir, vahiy çeşitleri nelerdir

Vahiy nedir, vahiy çeşitleri nelerdirVahiy nedir

Vahyin kelime anlamı: Vahiy, gizlice söz söylemek,  ilham etmek,  işaret etmek, yazı yazmak, yazılmış nâme ve kitâbe, elçi göndermek gibi anlmalara gelir.

Vahyin terim anlamı: Yüce Allah’ın emir ve yasaklarını, dini hükümleri peygamberlerine bildirmesine  onun kalbine yerleştirmesine denir

Vahiy çeşitleri nelerdir


Vahyin geliş şekilleri: Vahiy Peygamber efendimiz (sav)’e  çeşitli tarz ve şekillerde gelmiştir. Bunlardan bir kısmı doğrudan bir kısmı Cebrail as aracılığı ile. Cebrail meleği aracılığı ile gelen vahiylerde farklı farklı olmuştur.  Bunların başlıcaları şunlardır:

1- sadık rüya şeklinde gelen vahiy: Vahyin en eski, yani ilk şekli Hz. Peygamber (s.a.v)in uyku halinde iken gördüğü sadık rüyalardır.


2- Cebrail (a.s) görülmediği halde Hz. Peygambere çok net bir ses halinde gelen vahiydir. Bu çok net sesi Peygamberimiz çan sesine benzetmişti. Kendisine gelen vahyin en aşır şekli bu idi. Net ses bittiği zaman Hz. Peygamber Allah tarafından ve Cebrail vasıtası ile bu şekilde vahiy olunan sözleri aklında tutmuş oluyordu.

3- Cebrail (a.s) tarafından Hz. Peygamberin kalbine nefes suretiyle yapılan vahiydir.

4- Cebraillin insan sûretinde gelip, Peygamberimize vahiy getirmesidir. Hz. Peygambere en kolay gelen vahiy budur. Ekseriya "Dıhye" adındaki sahabî sûretine girerek gelirdi.

5- Cebrail’in Hz. Peygambere uyku halinde iken vahiy getirmesidir.

6- Peygamber efendimizin doğrudan Allah’tan vahiy alması. Hz. Peygamberin uyanık bulunduğu sırada Cenab-ı Hak ile konuşma şeklinde vuku bulan vahidir.

7- Cebrail meleğinin asıl suretinde vahiy getirmesi. Vahiy meleğinin kendi aslî sûreti üzere görünerek peygamber efendimize vahyi getirmesidir. Bu şekilde  vahiy, Peygamber efendimize sadece iki defa gelmiştir