Hz Muhammed (SAV) temizliğe verdiği önem

Peygamberimizin temizliğe verdiği önem

Hz Muhammed,peygamberimiz, (SAV) temizliğe verdiği önemAllahü Teâlâ insanlık tarihi boyunca doğru düşünce, doğru inanç ve doğru davranış yollarını göstersinler diye peygamberler seçmiştir.  İnsanların en iyi, en doğru, en temiz olanları peygamberlerdir. İnsanlara hem maddi hem de manevi temizliği öğretmek, peygamberlerin görevleri arasındadır. Hz. Muhammed (s.a.) ağız ve burnu su ile temizlemek, utanma duygusuna sahip olmak, güzel koku kullanmak, ağız ve diş temizliği yapmak  gibi temizlik ile ilgili nitelik ve davranışların peygamberlerin ortak özellikleri arasında yer aldığını bildirmiştir.

Son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.) de hem manevi hem de maddi anlamda insanların en temizi idi. “Temizlik imanın yarısıdır.” buyurarak inanan bir insanın, temizliğine dikkat etmesi gerektiğini vurgulardı. Hz. Muhammed (s.a.), manevi temizlikle beraber, beden, elbise ve çevre temizliği gibi maddi temizliği de imanın bir gereği olarak görürdü görürdü.  İbadetin şartlarının başında temizliği sayar,  “Namazın anahtarı, temizliktir.” buyururdu. Özü temiz, sözü temiz, bedeni, elbisesi, çevresi temiz, davranışları temizdi. Hz. Muhammed (s.a.), hayatı boyunca Allahü Teâlâ’nın, “De ki: Pis ile temiz bir değildir…”  ayeti doğrultusunda pis olanlardan uzak durmuş, temiz olanlara yönelmiştir. “Allah’ın size helâl ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve iman ettiğiniz Allah’a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun…” buyruğu üzere temiz, erdemli ve sorumluluğunun bilincinde bir hayat yaşamıştır. Hz. Muhammed’e (s.a.) inanan her Müslüman’ın, onun temizlikle ilgili tavsiyelerini ve davranışlarını öğrenmesi, onu (s.a.) örnek alması, onun tavsiyelerini ve davranışlarını dikkate alarak yaşaması gerekmektedir.