Hz. Muhammed (SAV) niçin “Erdemliler Topluluğu”na katılmıştır

 Hz Muhammed (SAV) "Erdemliler Topluluğuna neden katılmıştı

 Hz. Muhammed (SAV) niçin “Erdemliler Topluluğu”na katılmıştırAllah Resulü (SAV), peygamberlikle görevlendirilmeden önce de toplumun sorunlarına duyarlı idi. pek çok sosyal olayda aktif rol almıştır. Bu amaçla haksızlıklara karşı mücadele eden  “Erdemliler Topluluğu”na katılmış, toplumsal sorunların çözümünde kilit rol oynamıştır. Kâbe hakemliği buna en güzel örnektir. Hz. Peygamber (SAV), insanüstü bir güce sahip olmadığı gibi bir melek de değildi. O da bizim gibi insani özelliklere sahipti. Çocukluğunu diğer çocuklar gibi, gençlik dönemini dürüst ve sorumlu bir insan olarak geçirmiştir. Eşinin, çocuklarının ve dostlarının sorunlarıyla yakından ilgilenmiştir.  peygamber olunca Allah’tan ona vahiy gelmiştir. Bu gerçek Kur’an’da şöyle ifade edilmiştir: “De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. (Ne var ki) bana, ‘Sizin İlah’ınız ancak bir tek İlah’tır.’ diye vahyolunuyor. Kim Rabb’ine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabb’ine kullukta kimseyi  ortak koşmasın.” (Kehf suresi, 110. ayet.)