Ezan okunurken sünnet olan davranışlar

Ezan okunurken sünnetler

Ezan okunurken sünnet olan davranışlarEzan okuma esnasında ve sonrasında uyabileceğimiz pek çok muhtelif sünnetler vardır. Bu sünnetleri ihya ederek yaygınlaştıralım. Resulullah (SAV) ümmetimin fesadı zamanında kim sünnetime ittiba ederse yüz şehit sevabı kazanabilir buyuruyor.

Ezanın çağrısına uyma ve ezana icabet etme konusunda pek çok sünnetler vardır bunlar;

1- Ezanı okunurken ezanı dinlemek sünnettir.

2- Müezzinle birlikte ezanı okurken ona iştirak etmek ve ezan  cümlelerini içinden tekrar etmek sünnettir.

Ebû Saîd-i Hudrî (ra) anlatıyor: Resûlullah (asm) buyurdu ki: “Ezanı işittiğinizde, müezzinin söylediklerini tekrar edin.” Buhârî, Ezan, 363

3- Müezzin “Hayye ale’s-salâh ve Hayye alel-felâh” dediğinde, “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” demek sünnettir.

Alkâme bin Vakkâs (ra) anlatıyor: Muâviye bin Ebî Süfyân’ın (ra) yanında oturuyordum. Derken müezzin ezan okumaya başlayınca, o da müezzinin söylediklerini tekrar etmeye başladı. Müezzin, “Hayye ale’s-salâh” dediğinde Muâviye, “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” dedi. Müezzin “Hayye alel-felâh” dediğinde, Muâviye tekrar, “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” dedi. Bundan sonra ise müezzinin söylediklerini aynen söyledi. Sonra da: “Peygamber’inizin (asm) işte böyle söylediğini işittim.” dedi. Nesâî, Ezan

4- Ezan bittiğinde ezan duasını okumak sünnettir.

Câbir bin Abdullah (ra) anlatır: “Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur: “Her kim, ezanı işittiği zaman; “Allahümme rabbe hâzihi’da’veti’t-tâmmeti ves’salâti’l-kâimeti. Âti Muhammeden’il-vesîlete ve’l-fazîlete ve’b’ashü mekâmen mahmûdeni’llezî ve’addeh.” (Şu mükemmel dâvetin ve kıyâmete kadar kâim ve dâim olan namazın Rabb’i olan Allah’ım! Muhammed’e (asm) vesîle (en yüksek makam) ve fazîleti ver. Ve onu vaad ettiğin makâm-ı Mahmûd’a ulaştır) derse Kıyâmet gününde benim şefaatimi hak etmiş olur.” Nesâî, Ezan,

5- Ezan ile kâmet arasında duâ etmek sünnettir.

Enes bin Mâlik’ten (ra) rivâyet edilmiştir: Resûlullah Efendimiz (asm) buyurdu ki: “Ezan ile kâmet arasında yapılan duâ geri çevrilmez.” Buhârî, Ezan, 3655

6- Ezanı işitilen mescide veya camiye gidip cemaate katılmak sünnettir.