Hudeybiye Antlaşması maddeleri

Hudeybiye Barış Antlaşması şartları

Hudeybiye Antlaşması maddeleriHicretin 6. yılında Miladi  628 yılında Hudeybiye Barış antlaşması imzalandı

6/628- Hudeybiye Antlaşması imzalandı. (Zilhicce/Nisan).

Kureyşlilerle Hz. Peygamber (SAV) arasında imzalanan barış şartları şunlardır:

1- Müslümanlar o sene Kâbe’yi ziyaret etmeden dönecekler, bir yıl sonra ziyâret edecekler.

2- Müslümanlar Kâbe’yi ziyaret için geldiklerinde, Mekke’de üç günden fazla kalmayacaklar ve yanlarında birer kılıçtan başka silah bulundurmayacaklar.

3- Müslümanların Mekke’de bulunduğu günlerde, Kureyşliler Mekke dışına çıkacaklar.

4-Mekkelilerden Müslüman olan biri Medine’ye sığınırsa geri verilecek fakat Müslümanlardan Mekkelilere sığınan olursa geri verilmeyecek.

5-Kureyş dışında kalan diğer kabileler, iki taraftan istediklerinin himâyesine girmekte ve anlaşma yap­makta serbest olacaklar.

6-Bu anlaşma on yıl geçerli olacak.

6-Bu anlaşma on yıl geçerli olacak.

Bu anlaşma maddeleri görünüşte Müslümanların aleyhine gibi gözükmesine rağmen daha sonra ortaya çıkan şartlar gereği lehine dönmüştür. Ayrıca ortaya çıkan barış ortamında İslam yayılma fırsatı bulmuş ve Müslümanların sayısı daha da artmıştır.