Peygamber Mescidi ve Sosyal İşlevi


Müslümanların baskı ve zorlamalardan kurtulduğu Medine’de, toplanılıp ibadet edilecek ve toplumu ilgilendiren önemli konularda istişare yapılabilecek bir yere ihtiyaçduyuldu. Bunun için Medine’de ilk iş olarak “Peygamber Mescidi” anlamına gelen
Mescid-i Nebi inşa edildi. Hz. Peygamber bu mescidin yapımında bizzat çalıştı. Mescid-i Nebi’nin bitişiğine Hz. Peygamber ve ailesinin kalacağı bir yer yapıldı. Kimsesiz ve yoksul Müslümanların barınması için de ayrıca Mescid-i Nebi’ye bir bölüm eklendi.
İşlevleri sebebiyle Mescid-i Nebi, toplumda çok özel bir yere sahipti. Mescid-i Nebi’de;
• İbadet yapılır,
• Eğitim ve öğretim faaliyetleri yürütülür,
• Yabancı konuklar ve elçiler ağırlanır,
• Toplumsal sorunlar çözüme kavuşturulur,
• Önemli konular hakkında istişarede bulunulur,
• Hz. Peygamberden Kur’an ayetleri dinlenilir ve onunla sohbet edilirdi.