Asr-ı Saadette Genç Olmak

Asr-ı Saadette Genç OlmakPeygamberimiz Döneminde Genç Olmak

Peygamber Efendimiz 20 yaşlarında iken bile kendi kişisel sorunlarıyla ilgilenmek yerine toplumun sorunlarıyla ilgilenmiş çözüm yollarını bulmak için gayret göstermiştir. Gençliğini doğruluğa, hakka ve adalete adayan Hz. Muhammed (SAV)’in peygamberliği döneminde islamın yayılmasında gençlerin önemli bir katkısı olmuştur.

Peygamber efendimizin “hidayet yıldızları” olarak tarif ettiği Asr-ı Saadet kahramanlarının bu büyük yükünü yine gençlerin taşıdığı aşikardır.

Bu gençlerin bazıları şunlardır.

1-Hz. Ali: Peygamber efendimiz ilk vahiy geldiğinde kendisini islama davet ettiği gençtir. Hz. Ali günümüz gençlerine örnek olabilecek tarihi bir cevap vermiştir. Peygamberimiz kararını vermeden önce baban Ebu Talib’e sor dediğinde o şu cevabı vermiştir.: “Allah beni yaratırken Ebu Talib’e mi sordu ki, ben Müslüman olmak için ondan izin alayım” diyerek dünyaya yaşından büyük kararlılık örneği vermiştir. Hz. Ali Bu sözü söyleyip Müslüman olduğunda henüz 10 yaşındaydı

2-Abdullah bin Ömer : İslam tarihinde müfessir, muhaddis, fakih “Yedi Abdullah”tan biri olan Abdullah bin Ömer (r. Anh) Müslüman olduğunda ve peygamber efendimizle beraber islam davasını yüklendiğinde 13 yaşındaydı.

3-Zeyd b. Harise : 15 yaşındayken Müslüman olmuştur. İlk Müslümanlardandır. Annesiyle akraba ziyareti için gittiği eve yapılan baskın sonucu kaçırılıp köle olarak satılmış, Hazreti Hatice (r. Anha) tarafından  alınıp Efendimize (s.a.v) hediye edilen, daha sonra akrabalarının fidye teklifiyle geri almak istediklerinde İki Cihan Güneşi’ni tercih eden ve adı ilk Müslümanlar arasında üçüncü sıraya yazılan Zeyd b. Harise (r. Anh)

4-Abdullah b. Mes’ud  : 16yaşındayken Müslüman olmuştur. İslam tarihinde “Kur’an’ı en iyi bilen kişi, Kur’an’ın en büyük tercümanı” gibi sıfatlarla anılmıştır. İslamın ilk yıllarında müşrikler arasında Kabe’de Kur’anı yüksek sesle okumuş bu yüzden de işkenceye maruz kalmıştır.

5-Zübeyr b. Avvam : peygamber efendimizin  (s.a.v) “Her peygamberin bir havarisi vardır. Benim havarim de Zübeyr’dir” sözleriyle iltifat buyurduğu, Efendimizin her sıkıntılı anında yanında bulunmuş ve sonraki yıllarda her iç problemin çözümünde önemli görevler üstlenmiştir. Müslüman olduğunda 16 yaşındaydı

6-Erkam b. Ebi’l – Erkam:  Kureyş’in, bu yeni harekete tüm kapılarını kapattığı ve sokaklarda Müslüman avına çıktığı bir ortamda, gizli toplantılar için (Daru’l – Erkam adıyla anılan) evini peygamber efendimize  (s.a.v) gönlünü de Kur’an-ı Mecid’e tahsis eden Erkam b. Ebi’l – Erkam (r. Anh) o ünlü evi açıp, adı ilk Müslümanlar listesinde yedinci sıraya yazıldığında 17 yaşındaydı.

7-Sa’d b. Ebi Vakkas, Abdurrahman b. Avf, ve Talha b. Ubeydullah: Peygamber efendimiz (s.a.v) tarafından, hayatlarında cennetle müjdelenmiş ve İslamiyet’in yükselmesine malıyla canıyla hizmet vermiş Saadet Asrı’nın sayılı yıldızlarında üçü Sa’d b. Ebi Vakkas (r. Anh) Abdurrahman b. Avf (r. Anh) ve Talha b. Ubeydullah (r. Anh) Resul-i Ekrem’e yoldaş olduklarında 17 yaşında idiler.

8-Mus’ab b. Umeyr : Gizlice peygamber efendimizin toplantılarına katıldığı ve namaz kıldığı için ailesi tarafından hapis dâhil türlü eziyetlere maruz kalmıştır. İslam tarihinde “Medine-i Münevvere’nin İlk Öğretmeni” ve “Resulullah’ın Bayraktarı” gibi unvanlarla anılmıştır. Uhud savaşında bir kolu kesildiğinde sancağı öbür eliyle, o da kesildiğinde vücuduyla taşıyan ve  Mus’ab b. Umeyr (r. Anh)  zenginlik ve ihtişamı reddedip iman ve ahlak yolunu seçtiğinde 18 yaşındaydı.

9-Ebu Ubeyde b. Cerrah : Peygamber efendimiz “ümmetin emini” diye tanıtıp cennetle müjdelediği genç sahabidir. Hazreti Ömer’in “dünya herkesi değiştirdi, bir tek seni değiştiremedi”  diyerek hayranlığını ifade ettiği, çok zaman günlük bir adet hurma ve suya batırılmış yaprakla yetinmeye çalıştığı halde, fetih gelirlerinden küçük bir parçaya dahi rağbet etmeyen Saadet Asrı’nın ünlü komutanı Ebu Ubeyde b. Cerrah (r. Anh) bu yola baş koyduğunda 25 yaşında,

10-Ümmü Eymen: Amine Hatun’un yardımcısı Ümmü Eymen ile ilk Müslümanlardan azatlı köle Zeyd b. Harise’nin oğlu olan Usame b. Zeyd (r. Anh)  Hazreti Peygamber (s.a.v) tarafından Suriye Seferi için Başkomutanlığa atandığında 18 yaşındaydı.

11-Muaz b. Cebel : Peygamber Efendimizin “Orada neye göre hükmedeceksin?” sorusuna verdiği “Allah’ın Kitabıyla, Resulünün Sünnetiyle ve vicdanımla hareket edeceğim” cevabıyla takdirini kazanan Yemen Valisi Muaz b. Cebel (r. Anh) bu göreve tayin edildiğinde 26 yaşında idi.

12-Zeyd b. Sabit : Çocuk yaşta olduğu için Bedir Ordusuna alınmayan ancak Hendek’te çıkan toprağı taşırken Efendimizin “ne iyi çocuk” iltifatına mazhar olan, Hazreti Peygamber’in (s.a.v) birkaç dil bilen tercümanı ve özel kâtibi, Zeyd b. Sabit (r. Anh) Halifelik makamı tarafından Kur’an Tesbit ve Derleme Komisyonu Başkanlığına atandığında 21 yaşındaydı.