İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

Zan İle İlgili Hadisler

Zan İle İlgili HadislerZan (sanmak- zannetmek) İle İlgili Hadisler

“Hüsn-ü zan, kulluktaki kemalin eseridir.” (Ebu Davud,)

“Zandan kaçının. Çünkü zan, sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın, birbirinizin sözlerine kötü niyetle kulak kabartmayın, birbirinizle rekabete girişmeyin, birbirinizi çekememezlik etmeyin, birbirinize karşı kin gütmeyin ve sırtınızı dönmeyin. Ey Allah’ın kulları kardeşler olun!” (Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim, Müsned-i Ahmed b. Hanbel)

(Allahü teâlâya yemin ederim ki, Allahü teâlâya kendisine hüsn-i zan ederek yapılan duâyı, elbette kabul eder.) [Berika]
(Kıyamet günü, Allahü teâlâ bir kulunun Cehenneme atılmasını emreder. Cehenneme götürülürken arkasına dönerek, "Ya Rabbi! Dünyada sana hep hüsn-i zan ettim" deyince, "Onu Cehenneme götürmeyiniz! Kulumu bana olan zannı gibi karşılarım" buyurur.) [Beyhekî]
(Suizan etmeyin. Suizan, yanlış karar vermeye sebep olur. İnsanların gizli şeylerini araştırmayın, kusurlarını görmeyin, münakaşa, haset ve düşmanlık etmeyin, birbirinizi kardeş gibi sevin, çekiştirmeyin. Müslüman Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez, yardım eder. Onu, kendinden aşağı görmez.) [Buhari, Müslim
(Ölürken mutlaka Allahü teâlâya hüsnü zan edin.) [Müslim)
«insanlar helak oldu, bozuldu diyen kimse, halkın en fazla helaka uğrayanlarındandır.» (Müslim)
«Su-i zandan sakınız. Çünkü zan, sözlerin en yalanıdır.» (Buhari)
«Her işittiğini söylemek, kişiye günah ona yeter.» buyuruyorlar. (Ebu Davut)
Hadis-i şerifte;
«Müminler hakkındaki güzel zan, güzel ibadetten sayılır.» (Ebu Davut)