1. ve 2. Akabe Biatları

Akabe BiatlarıAkabe Biatları

Peygamber Efendimiz (sav) İslam dinini yaymak  amacıyla Mekke yakınlarında  bulunan Arap kabilelerine gider onlara Allah’ın ayetlerini okurdu. Bu arada Kabe’yi ziyaret amacıyla gelen 6 kişi peygamber efendimizle görüşerek Müslüman oldular. Bu olaydan bir yıl sonra yine Hac mevsiminde Medine’den 12 kişi daha geldi ve Akabe denilen yerde Peygamber Efendimiz (sav) ile görüştü. Bu görüşmelerde Allah’a ortak koşmayacaklarına, hırsızlık yapmayacaklarına, çocuklarını öldürmeyeceklerine dair Hz. Peygambere (s.a.v.) söz verdiler. Bu görüşmeye “Birinci  Akabe  Biatı”denir.

 Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’de Medinelilere islam’a davet ve onlara Kur’an-ı Kerim öğretmek amacıyla Musab b. Umeyr’i görevlendirdi.  

Bir süre sonra daha 77 kişilik bir grup daha Mekke’ye gelerek yine Akabede Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ile görüştü. Bu görüşmeye de ikinci Akabe biatı denir. Bu görüşmelerde ise Meddineeli Müslümanlar Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i canları ve maları pahasına da olsa koruyup kollayacaklarına dair söz verdiler. Ayrıca Müslümanları ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i Medine’ye davet ettiler

Yüksel UÇAR

www.ilimrehberi.com