İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

Hz Muhammed (Sav)’İn Gençlik Döneminde Gerçekleşen Önemli Olaylar

Hz Muhammed (Sav)’İn Gençlik Döneminde Gerçekleşen Önemli OlaylarHz Muhammed (Sav)’İn Gençlik Döneminde Gerçekleşen Önemli Olaylar

Peygamberimiz Hz Muhammed (sav) çocukluğunda olduğu gibi gençliğinde de doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmamış güzel ahlakı ile insanlara örnek olmuştur. Peygamberimiz Hz Muhammed (sav)’in Gençliği boyunca cahiliyenin kötü düşünce ve uygulamalarından uzak kaldı.

591:  Arap kabileleri arasında çıkan ve Haram aylarda devam eden Ficar Savaşında pasif olarak bulundu. Sadece ok verme ve atılan okları kalkanla karşılama gibi arka plan işler yaptı.
Mekke’de meydana gelen ve cahiliye döneminin alışkanlıklarından olan zulüm ve haksızlıkları önlemek maksadıyla bazı haksever insanlarla ‘Hilful Fudül: Erdemliler topluluğu’nu oluşturdu. Bu sivil toplumun aktif üyesi oldu. Zulme dayalı o sistemde bir nebzecik, mazlumlarla bir dayanışma içinde oldu.
Peygamberimiz Hz Muhammed (sav) bu dönemde aktif olarak ticaret hayatına atıldı. Her alanda olduğu gibi ticaret hayatında da doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmadı. Bu ahlakıyla insanların saygı ve sevgisini kazandı. O sırada ticaretle uğraşmakta olan ve dul olduğu için dürüst ve güvenilir bir kişi arayan Hz. Hatice’nin de dikkatini çekti. Hz Hatice Peygamberimiz Hz Muhammed (sav)’e ticaret ortaklığı teklifinde bulundu.

595:  Hz. Hatice’nin ticaret malları için Şam’a ikinci yolculuğunu yaptı. Hz. Hatice kendisine evlilik teklifinde bulundu. Peygamberimiz Hz Muhammed (sav) 25 yaşında iken 40 yaşında bulunan Hz. Hatice’nin evlilik teklifini kabul etti.

Bu evlilikten; Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fâtıma ve Abdullah dünyaya geldi.
Eşinin kendisine hediye ettiği Zeyd b. Harise’yi azad ederek, evlatlığı olarak kabul etti.

605: Kâbe hakemliğinde bulunarak iki topluluğun kavgasını adil çözümüyle önledi. Abasını yere serdi, üzerine Hacerül Esved’i koyduktan sonra, her bir kabilenin, cüppenin bir ucundan tutarak kaldırmasını istedi. Ve Kâbe’ye getirilince de kendi elleriyle Hacerül Esved’i yerleştirdi. Bu durumdan herkes memnun olduğu gibi, olası bir kan dökülmesi hadisesi de engellenmiş oldu.

Yüksel UÇAR

www.ilimrehberi.com