Allah Güzeldir, Güzeli sever, Ne Demektir?

Allah Güzeldir, Güzeli sever, Ne DemektirAllah Güzeldir, Güzeli sever, Ne Demektir?

Güzellik göreceli bir kavramdır. Herkesin güzellik algılaması ve kriterleri bir birinden farklıdır. Kuşkusuz İslam dinin belirttiği güzellik kavramı da Kur’an’ın ve peygamber efendimiz (sav)’in belirttiği ölçüler çerçevesinde anlamak gerekir.

Kur'ân-ı Kerim'de güzellik kavramı Hüsün kelimesi ile ifade edilir. Hüsün maddi ve manevi tüm güzellikleri ifade eder. Hadislerde hüsnün karşıtı olarak çoğunlukla kubh ve seyyie kelimesinin kullanıldığı görülür. Kubh ve seyyie daha çok söz ve davranış çirkinliğini anlatır. Bazı kaynaklarda Müslümanların güzel gördüğü şeylerin Allah katında da güzel olduğunu ifade eden rivâyetler vardır.

 “Şüphesiz ki Allah güzeldir, güzeli sever.” (Müslim, İman, 1/93; İbn Mâce, Duâ, bâb 10)

Bu hadiste geçen güzel kavramı yine hüsün kavramı ile anlatılmıştır. Hüsün ise maddi güzelliği ifade ettiği kadar manevi güzelliği de ifade eder. Allah’ın güzelliği O’nun hem zatının hem sıfatlarının hem de fiillerinin güzelliği olarak anlaşılır. Kainatta var olan her şey Allah’ın birer fiillerinin eseri, sıfatlarının tecellileri olduğunu göre varlıklar bu sanat yönüyle güzel ve mükemmeldirler.  

İnsanlar çoğunluklar güzellik dendiği zaman sadece gözün gördüğü ve maddi ve dış güzelliği şeklinde anlar. Dolayısıyla hadiste geçen Allah’ın güzeli sevmesini de bu çerçevede değerlendirir. Oysa ki Allah’ın yaratılışında çirkinlik yoktur. Çirkinlik insana bakan yönüyledir. Yaratılış ve sanat bakımından her şey güzel olduğundan Allah sanatını ve sanat eserlerinin sever denilmiştir.

Yüksel UÇAR

www.ilimrehberi.com