Hicretin Sonuçları

Hicretin SonuçlarıHicretin Sonuçları


Hicret, sonuçları yönünden üzerinde önemle durulması gereken bir olaydır.

1- Peygamber efendimiz (sav) hicreti ile eski adı Ysrib olarak bilinen Medine şehri   “Medînetü’n-Nebî = Peygamber şehri” unvânını aldı.

2- Medine’de İslâm site devleti kurulmuştur: Müslümanlar Mekke’de iken, kabileler halinde yaşıyorlardı. Hukuk sadece  mevcut otoriteye bağlı idi.  Putperest olan otorite sahipleri ise, ataları adına uydurdukları din ve sistemle insanlara hükmediyorlar, saltanatlarını sürdürüyorlardı.
Hicretle mü’minler barınacak bir yurt buldular. Orada kendi hâkimiyetlerini ve hukukî varlıklarını kurdular. Hicret öncesi varlıkları fiilî bir varlık iken, Hicret sonrası hukukî bir varlık oldu. Hicretin altıncı yılında Mekkeliler, daha önceden yok etmeye çalıştıkları müslümanlarla Hudeybiye anlaşmasını yaptılar, onları hukukî bir taraf/varlık olarak tanıdılar. Bu diplomatik zafere Kur’an ‘en büyük fetih’ demektedir. Bu zaferin yolu Hicret’le açılmıştı.
3- Müslümanlar Mekkelilerin işkence ve baskılarından kurtularak İslamı daha rahat yaşama imkanını elde etmişlerdir.Hicretle toplumsal bir güce ve siyasal bir yapıya kavuşan müslümanlar, dinlerini rahatça yaşama imkânına kavuştular.

4- İslâmiyet Medine’de daha hızlı bir yayılma göstermiş, kısa zamanda Müslümanlar büyük bir siyasal güç haline gelmişlerdir. İslâm Medine’de dirildi, güçlendi, genişledi ve zaman içerisinde bütün dünyaya ulaşma fırsatını buldu. Bu bakımdan hicret, yalnızca zulüm ve baskıdan kurtulmak değil, bir mevzî değiştirme, bir siyasi manevra, bir strateji ve var olma yolculuğudur.

5-Muhacirlerle Ensar kardeş ilan edilmiştir. Böylece Müslümanlar arasında sosyal dayanışma artmıştır.

6-Müslümanların Medine’ye yerleşmeleri Mekkelilerin kullandığı Şam ticaret yolunu tehlikeye sokmuştur.

7-Müslümanlarla Yahudiler arasında savunma ittifakı kurulmuştur. Bu vatandaşlık antlaşması İslâm tarihinin ilk anayasası kabul edilmiştir.

8-Müslümanlar Mekkelilerin işkence ve baskılarından kurtulmuştur.