İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

Veda Hutbesindeki Evrensel Mesajlar

Veda Hutbesindeki evrensel mesajları şöyle sıralayabiliriz:

1- Herkesin can, mal ve namusu tecavüzden korunmuştur.

2- Kimsenin kimseye zarar vermeye hakkı yoktur.

3- Kadınlar erkeklerin hayat arkadaşıdır. Onlara iyi muamele edilecektir. Onların da tıpkı erkekler gibi mal ve mülke tasarruf hakları vardır.

4- İnsanlar, ırk ve renk farkı gözetilmeksizin birbirlerine eşittirler.

5- Servetin bir elde birikmemesi için bütün varislere hisselerine isabet eden meşru hakları verilecektir.

6- Zina ve aile hayatına zarar verebilecek her şey yasaktır.

7- Bütün Müslümanlar kardeştir.