Hz. Muhammed (sav)'in Bizans İmparatoruna gönderdiği mektup

Hz. Muhammed (sav)'in Bizans İmparatoruna gönderdiği mektupHz. Muhammed (sav)'in Bizans İmparatoruna Herakleios’a gönderdiği mektup:

“Bismillâhirrahmânirrahîm. Allah’ın kulu ve Peygamberi Muhammed’den Bizans İmparatoru Herakleios’a.

Hidayete uyanlara selam olsun. Seni İslam’a çağırıyorum. İslam’ı kabul et ki kurtulua eresin. Allah da sana mükâfatını ikikat versin. Eğer kabul etmezsen halkın günahını sen ekersin. “Ey Ehl-i Kitab! Sizinle bizim aramızda müşterek olan söze geliniz. Sadece Allah’a kulluk edelim ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah’ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilahaştırmasın. Eğer yüz çevirirlerse, şahit olun biz Müslümanız, deyiniz”. (Âl-i İmrân suresi, 64. ayet.)

Herakleios, Hz. Peygamber’in elçisini o sırada bulunduğu Kudüs’te (veya Humus’ta) kabul etmiş; yine o esnada Suriye’de bulunan Ebû Süfyan ve arkadaşlarından Hz. Peygamber hakkında bilgi almıştır. Herakleios onlardan edindiği bilgilerin peygamberlik vasıflarına
uygun olduğunu belirtmiş, onun peygamber olduğuna kanaat getirmiş, ancak tebaasının Hristiyanlığı terk etmeye karşı olduğunu ileri sürerek İslam’ı kabule yanaşmamıştır. Elçiye iyi davranmış hediyeler vererek göndermiştir.