Hilfü’l-Fudûl (Erdemliler Birliği) nasıl kuruldu?

Hilfü’l-Fudûl nasıl kurulduHilfü’l-Fudûl (Erdemliler Birliği) nasıl kuruldu

Hilfü’l-Fudûl kurucu üyeleri, Teym kabilesi ileri gelenlerinden Abdullah b. Cüd’ân’ın evinde toplandılar. Burada toplanan kurucu üyeler,  zulme uğrayanların haklarını zalimlerden alıncaya kadar mücadele edeceklerine, Mekke halkından ve Mekke’ye dışarıdan gelen kimselerden haksızığa uğrayanların yanında yer alacaklarına ve zalimden hakkını alıncaya kadar mazlumu destekleyeceklerine dair karar aldılar. Bu kararın alındığı günlerde Zübeyd kabilesinden bir şahıs Mekke’ye gelir ve Âs b. Vâil’e ticaret için getirdiği malını satar. Ancak Âs, malın ücretini ödemez. Bunun üzerine alacaklı Kureyş kabilesini yardıma çağırır. Zübeyr b. Abdülmuttalib ve Abdullah b. Cüd’ân’ın önderliğinde Hilfü’l-Fudûl’a katılan cemiyet üyeleri Âs b. Vâil’e giderler ve malın parasını tahsil edip Zübeydliye verirler.