İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

Hz Muhammedin Davranışlarının Yerel ve Evrensel Boyutu

Hz Muhammedin Davranışlarının Yerel ve Evrensel BoyutuHz Muhammedin Davranışlarının Yerel ve Evrensel Boyutu

Hz. Muhammed (sav), alemlere rahmet ve tüm insanlara örnek olarak  gönderilmiş bir peygamberdir. Kur’an’ı Kerim’de; “Andolsun ki, Resulullah, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.”  (Ahzab suresi, 21. ayet.) buyrularak onun, tüm insanlar için en güzel örnek olduğu açıklanmıştır. 

Hz Muhammed (sav)’in vahyin geldiği  ilk dönem  muhatabı kendi kavmi olmakla birlikte getirdiği mesajlar tüm insanlığa yöneliktir, yani evrenseldir. Çünkü o, âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Bu konuda Kur’an’daki; “(Resulüm!) Biz seni ancak âlemlere rahmet  olarak gönderdik.”  (Enbiya suresi, 107. ayet.) ayeti O’nun mesaj ve davranışlarının tüm insanlık için olduğunu vurgulamaktadır.

Hz. Muhammed, tüm insanlığa gönderilmesi nedeniyle onun bütün davranışları ve sözleri, insanları kucaklayıcı evrensel bir yapı içermektedir. Bu durum, sünnetin evrensel bütünlüğünü oluşturmaktadır. peygamberimiz, getirdiği mesajları ilk önce kendi yakın çevresine anlattığı için onun mesajlarının bir yerellik boyutu bir de evrensellik boyutu vardır. Bu iki durumun iyi anlaşılması, İslam dininin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.

Hz. Muhammed’in söz, fiil ve davranışlarında yerellik denildiği zaman; onun kendi dönemine ait bölgesel, kültürel ve ekonomik özellikler anlaşılmaktadır. Evrensellik denildiğinde ise, hadis ve sünnetin içerdiği mesajların tüm insanlığa yönelik olması anlaşılmaktadır.  Peygamberimizin davranışlarının yerel ve evrensel boyutunu bir örnekle açıklayalım: İslam dininin günlük yaşamda temizliğe büyük önem verdiği bilinen bir gerçektir. Bu konuda peygamberimiz; ”Eğer ümmetime zahmet vermeyecek olsaydım, her abdest alırken misvak kullanmalarını emrederdim.” (Müslim, Taharet, 42.) buyurmuş ve Müslümanların misvak kullanarak dişlerini temizlemelerini tavsiye etmiştir.

Misvak arap yarımadasında yetişen “arak” ağacı denen bir ağacın kökü veya dalıdır. Bu dal lifli olduğundan bu lifler fırça görevini görmektedir. Dolasıyla o günün coğrafi şartlarına göre en iyi diş temizlik aracıdır. Bu nedenle  peygamberimiz de onu tavsiye etmiştir. Ancak peygamberimizin bu hadiste özellikle üzerinde durduğu ve vurguladığı konu, ağız ve diş temizliğidir. Bu tür hadislerde araçlardan çok amaca dikkat çekilmiştir. Hadisteki “ağız ve diş temizliği” konusu  peygamberimizin söz, fiil ve davranışlarındaki evrensel yönü ortaya koymaktadır. peygamberimizin ağız ve diş sağlığı ile ilgili sünneti, her zaman geçerliliğini koruyan ve bütün insanları ilgilendiren evrensel bir mesajdır.