Amellerin en sevimlisi

Amellerin en sevimlisiAmellerin en güzeli

Ayşe (ra) rivayete göre Rasûlullah (sav)  şöyle buyurdu:

- Allah Teâlâ’ya amellerin en sevimlisi az da olsa devamlı olanıdır.

Hadis-i şerif ibadet ve hayırlı amellere devam etmeyi teşvik etmektedir. Devamlı yapılan az bir ibadet, çok yapılan fakat sık sık terkedilen ibadet ve amelden Allah indinde daha hayırlıdır. Çünkü az da olsa devamlı yapılan ibadet ve amellerde kararlılık, azim ve o amelin faziletine dair kâlbte itminan hasıl olmuştur. Kalbin tatmin olduğu, istenerek şevkle muhabbetle yapılan ibadetler ise Allah indinde daha makbuldür. Allah Teâlâ «Taate devam eden erkekleri ve taate devam eden kadınları» (Ahzab: 35) mağfiret ve büyük mükafatla müjdelemiştir. Çok, fakat devamlı yapılmayan, sık sık terkedilen ibadet ve ameller kâlbte itminan meydana getirmez, niyetteki ihlası zedeler, ibadet ve taatlerde gevşeklik ve tembellik iras eder. İstikrarı bozar. Netice olarak bu hâl müslümanın bütün işlerine sirayet edebilir ve böylece güvenilirliğini kaybedebilir. Müslüman istikrarlı insandır. Bir şeye karar verdi mi, onu asla tereddüte düşmeden ve gevşemeden yerine getirir.

«.. Artık kararını verdiğin zaman da Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah mütevekkil olanları sever.» (Al-i İmran: 159)