Çocuk Eğitimiyle İlgili Hadisler

Çocuk Eğitimiyle İlgili HadislerÇocuk Eğitimiyle İlgili Hadisler

“-Kimin çocuğu varsa onunla çocuklaşsın." Buhârî

“-Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüklerinizden sorumlusunuz.”

“-Siz kıyamet  gününde kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse (çocuklarınıza güzel isimler seçin.” Sahih-i Buhari,kıyamet,12

“-Allah'tan korkun, ve çocuklarınız arasında adaleti gözetin.” Tirmizi,edeb,10

“- Merhamet etmeyene merhamet edilmez.” Sahih-i Buhari,edeb,21

“-Bir adamın hayır yolunda harcadığı paranın en faziletlisi, aile fertlerine harcadığı paradır." Sahih-i Buhari,edeb,20

-“Çocuklarınıza ikram edin ve terbiyelerini güzel yapın." Müslim, Riyazüs-Salihin,edeb,12

-“Kişinin öldükten sonra geride bıraktığı şeylerin en hayırlısı, kendisine dua eden salih bir evlat, sevabı kendisine ulaşan sadaka-i cariye, kendisinden sonra halkın amel ettiği ilimdir." İbni Mace,sadaka,23