Hılfu'l-Fudul Cemiyeti nedir

Hılfu'l-Fudul Cemiyeti nedirHılfu'l-Fudul Cemiyeti

Ficâr savaşından geri dönüldüğün­de Hz. Peygamber'in amcası ve kabilesinin lideri olan Zübeyr b. Abdülmuttalib, bozulan durumun düzeltilmesi için bir anlaşma yapılmasını teklif etti. Bunun üze­rine Hâşim hanedanı, Zühre ve Teymoğulları, Abdullah b. Ced'ân'ın evinde top­landılar ve: "Bizden her kişi, mazlumu koruyacak ve Mekke'de hiç bir zalim barı-namayacak" diye anlaşma yaptılar.

Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem bu anlaşmaya katılmıştı. Peygamber­liği döneminde arasıra:

"Anlaşmaya karşı çıkmak için kırmızı renkli develer bile verilseydi yine de ka­bul etmezdim. Bugün dahi öyle bir anlaşma için biri beni çağırsa hemen hazı­rım" buyururdu.

Bu anlaşmaya "Hılfu'l-Fudûl" denmesinin sebebi; bu anlaşmayı ilk düşünen kişilerin adlarında "fadl" kelimesinin bulunmasıydı. Yani Fudayl b. Hars, Fu-dayl b. Vâ'a ve Mufaddal isimli kişilerin olmasıydı. Bu insanlar Cürhüm ve Katû-râ kabilesindendiler. Her ne kadar bu anlaşma zamanında işe yaramamış ve kim­senin hatırında bile kalmamışsa da Kureyş o düşünceye yeni baştan şekil verip, ye­niden hayata geçirdi. Böylece bu düşünceyi ilk ortaya atanların iyi niyeti, adlarının bu güne kadar bir hatıra olarak kalmasıyla meyvesini vermiş oldu