İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

Hz Muhammed İnsanlığa Bir Rahmettir

Hz Muhammed İnsanlığa Bir RahmettirHz Muhammed İnsanlığa Bir Rahmet olması ne demek

Rahmet; canlıları, özellikle insanları kötülüklerden, tehlikelerden merhamet ve şefkatle korumak, onlara iyilik etmektir. Hz. Muhammed, getirdiği mesajla insanlı­ğa rahmet olmuştur. Ona inananların kötülük ve tehlikelerden korunmalarını sağ­lamıştır. Güçlülerin zayıfları ezdiği, kadınların hor ve hakir görüldüğü, haksızlıkların arttığı, kan davalarının ardı arkasının kesilmediği bir dünyada, Hz. Muhammed'in peygamber olarak görevlendirilmesi insanlık için bir kurtuluş olmuştur.

Kur'an-ı Kerim'de Hz. Muhammed'in tüm insanlığa bir rahmet olarak görev­lendirildiğinden söz edilmiştir. Hz. Peygamber; dinî, ahlaki ve insani değerleri savu­narak kötülüklere karşı insanları korumaya çalışmıştır. Enbiya suresinin 107 ve 108. ayetinde bu konuya değinilmiştir: "(Resulüm!) Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik. De ki: Bana ancak, ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyolunuyor..."

Peygamberimiz gönderilmeden önce, Arap Yarımadası, dinî, ahlaki ve toplum­sal açıdan bir çöküntü içindeydi. Toplumda insanlar, hürler ve köleler olmak üzere sınıflara ayrılmıştı. Adaletsizlik ve ahlaksızlık artmıştı. Can ve mal güvenliği kalma­mıştı. Kimsesizler korunmuyordu. Şeref ve itibar sahiplerinin merhamet duyguları körelmişti. Allah, peygamber göndermekle huzursuz insanlara huzur ve mutluluk bahsetmiştir. Bir ayet bu gerçeğe şöyle vurgu yapmaktadır: "... Biz, Rabb'inin bir rah-

meti olarak peygamberler göndermekteyiz. O işitendir, bilendir." (Duhan suresi, 5-6. ayetler.)

Hz. Muhammed (s.a.v.) bir rahmet peygamberidir. Onun getirdiği mesaj, mü­minleri içine düştükleri manevi sıkıntılardan kurtarmış, geleceğe daha umutla bak­malarını sağlamıştır. Allah'a olan inançları sayesinde onların iç huzurları ve öz gü­venleri artmıştır.

 Abdusselam Çelik

MEB Hayat Boyu Öğrenme 7. sınıf