Hz Muhammed (sav) son peygamberdir

Hz Muhammed (sav) son peygamberdirHz Muhammed (sav) son peygamberdir

Hz. Muhammed (s.a.v.), Peygamberlerin sonuncusudur. Onun tebliğ ettiği İs­lam dini, son dindir. Allah tarafından getirdiği Kur'anı Kerim, bütün insanlığa sesle­nen Allah'ın son kitabıdır. Kuran'da bu konu şöyle ifade edilmiştir:"...O (Muhammed), Allah'ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir" (Ahzâb suresi, 40. ayet.)

Kur'an-ı Kerim'le birlikte insanlığa duyurulacak vahiy tamamlanmıştır. Artık peygamber olma veya ilahî bir kitap getirme yönündeki iddialar geçersizdir. Allah'ın şu ilahi beyanı bu konuyu aydınlatmaktadır:"Rabb'inin sözü, doğruluk ve adalet ba­kımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O, hakkıyla işi­tendir, hakkıyla bilendir." (En'am suresi, 115. ayet.)

Hz. Adem ile başlayan peygamberlik görevi, Hz. Muhammed (s.a.v) ile son bulmuştur. Hz. Muhammed'in son peygamber olduğu, kendisinden sonra başka peygamber gelmeyeceği Kur'an'da Ahzab suresi 40. ayette "... O, Allah'ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir."şeklinde bildirilmiştir.

Hz. Muhammed'in son peygamber ve ona verilen ilahî kitabın son kitap ol­ması nedeniyle Kur'an-ı Kerim, tüm ilahî kitapların özünü de kapsamıştır. Kur'an ev­renseldir. Kur'an'da bildirilen ilahî ilkeler ve değerler, tüm insanlığı kuşatıcıdır. Bütün insanların Rabb'i olan Allah, her millete hitap eden, onların sorunlarını çözen ve sı­kıntılarını gideren ilahî hükümleri indirmiştir. Bu ilahî hükümler, Hz. Muhammed'e vahyedilen Kur'an'da bildirilmiştir.