Hz Muhammed (sav) diğer insanlardan ayıran en önemli özelliği

Hz Muhammed (sav) diğer insanlardan ayıran özelliğiHz Muhammed (sav) diğer insanlardan ayıran yönü

Hz. Muhammed (s.a.v)'i sahip olduğu özellikler bakımından di­ğer insanlardan ayıran en önemli özellik, ona vahyin gelmiş olması­dır. Hz. Peygamberin doğaüstü bir gücünün olmadığı En'am suresi, 50. ayette şöyle vurgulanmıştır: "De ki: Ben size, 'Allah'ın hazineleri benim yanımdadır.' demiyorum. 'Ben gaybı da bilmem.' Size 'Ben bir meleğim.' de demiyorum. 'Ben sadece, bana gön­derilen vahye uyuyorum.'..." Onun bu özelliklerinin dile getirilmesi, Hz. Pey­gamberin ilahlaştırılmaması içindir. Çünkü bazı toplumlar, geçmişte pey­gamberleri ilahlaştırma eğilimi içine girmişlerdir.

Peygamberin çağrısından habersiz olan o dönemin insanları, peygamberin insanların arasından seçilmesini kabullenemez, onun insanüstü özelliklere sahip ol­ması gerektiğini savunurlardı. Onlara göre peygamber, ya gelecekten haber veren biri ya da kusursuz bir melek özelliği taşımalıydı. Bir ayette bu konuya şöyle değinil­miştir: "Şöyle dediler: Bu ne biçim peygamber; (bizler gibi) yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor! Ona kendisiyle beraber uyarıcı olarak bir melek indirilmeli değil miydi?" (Furkan suresi, 7. ayet.) Bu iddiaların geçersiz olduğu Furkan suresinin 20. ayetinde şöyle ifade edilmiştir:"(Resulüm!) Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşılarda dolaşırlardı. Biz, sizi birbiriniz için imtihan konusu yaptık..." Bu ayet de gösteriyor ki peygamberler de bizim gibi birer insandır.