İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

Hz Muhammed'in (sav) Mekke'den Medine'ye hicreti

Mekke'den Medine'ye hicret

Mekke'den Medine'ye hicretHz. Peygamber 620, 621 ve 622 yıllarında üç yıl üst üste Medinelilerle görüşmüştür. Bunlardan ilki sadece görüşme niteliği taşırken ikinci ve üçüncü görüşmeler bir bağlılık yemini şeklindedir. İlk olarak Medinelilerden altı kişi Akabe denilen yerde Peygamberimizle görüştü. 621 yılının hac mevsiminde Medineliler onu Hazreç ve ikisi Evs kabilesinden olmak üzere toplam on iki kişiyle Akabe adı verilen yerde Hz. Peygamberle ikinci kez görüştüler. Allah’a ortak koşmayacaklarına, hırsızlık etmeyeceklerine, zina yapmayacaklarına, çocuklarını öldürmeyeceklerine dair Hz. Peygambere söz verdiler. İşte bu görüşmeye Birinci Akabe Biatı adı verilir. Ayrıca Hz. Peygamber Yesrip halkına Kur’an’ı öğretmesi için ve henüz Müslüman olmayanları İslama davet için Musab b.Umeyr’i görevlendirdi.

Birinci Akabe Biatı’ndan sonra ikisi kadın olmak üzere toplam yetmiş yedi kişiyle Mekke’ye gelen Medinelilerle Hz. Peygamberin yaptığı görüşmeye İkinci Akabe Biatı adı verilir. Bu görüşme esnasında Medineliler Hz. Peygamberi kendi şehirlerine davet etmişler ve onu canları pahasına koruyacaklarına dair söz vermişlerdir.

622- Hz. Muhammed, arkadaşı Hz. Ebu Bekir’le Mekke’den  Medine’ye hicret etti. İkinci Akabe Biatı’n dan sonra Müslümanların hicretine izin verilmesiyle Hz. Ebu Bekir gibi bazı kişiler hariç Müslümanlar Medine’nin yolunu tutmuşlardır. Hz. Peygamber ise daha sonra arkadaşı Hz. Ebu Bekir ile birlikte Mekkelilerin kendilerini takip etmelerini engellemek için farklı bir yol takip ederek Medine’ye hicret etmiştir. Hatta bu yolculuk sırasında Sevr Mağarası’nda gizlenen Hz. Peygamber ve Hz. Ebu Bekir’i mağaranın ağzına kadar gelen müşriklerin fark edememeleri Kur’an ayetlerine yansımıştır.

Hicret sırasında Hz. Peygamber Medine yakınlarındaki Kuba’da konaklamış ve burada bir mescit inşa ettirmiştir. Buradan ayrıldıktan sonra Ranuna vadisine geldiğinde cuma namazının  farz kılınması üzerine burada ilk kez cuma namazı kıldırmıştır.

Hz. Peygamberin Medine’ye hicretiyle on üç yıllık Mekke Dönemi sona ermiş, on yıllık Medine Dönemi başlamış oldu. Peygamberimiz, hicret ettiği yıl elli üç yaşındaydı. Hz. Peygamberin hicretiyle o zamana kadar Yesrip diye anılan bu şehir, Peygamber’in Şehri anlamına gelen el-Medinetü’n-Nebi olarak isim değiştirdi.