Hz Muhammed (sav) misvakla ilgili hadisleri

Hz Muhammed (sav) misvakla ilgil tavsiyeleri

Hz Muhammed (sav) misvakla ilgili hadisleriPeygamber Efendimiz (s.a.) ağız ve diş temizliğine büyük önem vermiştir. Ağız ve diş temizliğini önemli bir ödev olarak gör­müş, “Bireyin ağız temizliğine önem vermesi yaratılışının gereğidir.” bu­yurmuştur. Peygamber Efendimiz (s.a.), her yemekten önce ellerini, yemekten son­ra da ellerini ve ağzını yıkardı. Bir şey yedikten sonra dişlerinin aralarında kalan kırıntıları çıkarıp temizler, süt gibi yağlı bir içecek içildiğinde ağzını su ile çalkalar, "Süt içtiğiniz zaman ağzınızı su ile çalkalayınız. Çünkü süt yağlıdır.” buyururdu

Misvak ağız ve diş temizliğini için en önemli araçlardandır. Ağız ve diş temizliği ise  Allah-u Teâlâ'nın rızasını kazanmaya en önemli sebeplerden biridir.

Peygamber efendimizin misvakla ilgili tavsiyeleri

Peygamber efendimizin misvakla ilgili şu tavsiyelerde bulunmuştur.

“Misvak, ağız ve diş sağlığı için temizleyici bir malzemedir. Ayrıca misvak kullanma işi Rabbimizin rızasını kazandı­racak işlerdendir.” -Nesai, Taharet

 “Misvak kullanın, çünkü misvak, hem ağzı temizler hem de Rabbin rızasını kazandırır.”İbn-i mace , Taharet

“ Eğer müminlere zorluk vermeyecek olsaydım... her namaz öncesinde dişlerini temizlemelerini emrederdim. Ebu Davud, Tahare, 25.”

"Oruçlunun hayırlı hasletlerinden biri, misvak kullanmasıdır.” İbn Mâce, Sıyâm, 17.

“ Oruç tuttuğunuzda sabahleyin misvak kullanın, akşama doğru kullanmayın. Akşam üzeri iki dudağı kurumuş oruçlu bir kimse için misvak uygun olmaz.”

“ Sizden biri gece namaz kılmak için kalktığında misvak kullansın. Zira bir kimse namazında Kur'an okurken bir melek ağzını onun ağzına dayar ve o kimsenin ağzından bir şey çıkmaz ki, o meleğin ağzına girmiş olmasın.”

“ Sizin ağızlarınız Kur'an için yollardır. Onları misvakla temizleyiniz.”

“Misvak kullanınız. Zira misvak ağzı temizleyen ve Rabbi razı eden bir alettir. Cebrail her gelişinde bana misvak kullanmayı tavsiye etti. Öyle ki, bana ve ümmetime farz kılacağından korktum. Ümmetime zorluk vermeyeceğinden korkmamış olsaydım misvak kullanmalarını farz kılardım. Ben o kadar çok misvak kullanırdım ki, dudaklarıma iz yapmasından ve dişlerimin aşınacağından korkardım.”

“Bana misvak kullanmak o derece emredildi ki, bu konuda bana bir vahiy gönderileceğini sandım.”

“Kirli, sararmış dişlerle geldiğinizi görmek beni hayrete düşürdü! Misvak kullanın! Eğer ümmetime ağır gelece­ğinden korkmasaydım tıpkı abdest gibi misvakı da emrederdim”

“ Ben misvak kullanmakla o derece emredildim ki, üzerime farz kılınacağından korktum.”

“ Cebrail misvak kullanmayı bana o kadar tavsiye  etti ki, azı dişlerimden endişe ettim.”

“Misvak kullanarak kılınan namazın fazileti, misvak kullanmadan kılınan namazdan yetmiş kat fazladır.”