Cuma Namazı Edâsının Şartları

Cuma Namazı Edâsının ŞartlarıCuma Namazı Edâsının Şartları

Cuma namazının bir kişiye farz olmasının dışında eda edilmesi için bazı şartların da gerçekleşmiş olması gerekir. Bu şartlar özetle , vakit, gerekli sayının yani cemaatin olması, hutbe, namaz kılınacak cami, yerleşim merkezi ve izin. Bu şartlara cuma namazının edasının şartları diyoruz. Şimdi kısaca bu şartları açıklayalım
1. Vakit. Cuma namazının öğle namazı vaktinde kılınması gerekir.
2. Cemaat. Cumanın geçerli olması için Ebû Hanife’ye göre imamdan başka en az üç
erkek cemaat bulunmalıdır. Malikilere göre en az oniki, Şafiilere göre en az kırk erkeğin bulunması gerekir.
3. Hutbe. Farzdan önce imamın, cemaat huzurunda hutbe okuması ve cemaatin de bunu
dinlemesi gerekir. Cemaat namazdaymış gibi sessiz durmalı, telefonu kurcalamamalı, duâ yapılırsa elini yüzüne sürmemeli ve dizlerini dikip oturmamalıdır. Şafi mezhebine göre hutbenin
ikiye ayrılması ve hatibin hutbeler arasında bir miktar oturması gereklidir.
4. Şehir. Cuma kılınacak yerin yerleşim yeri olması gerekir. Yaylada yaşayanlar Cuma
namazı için en yakın köye giderler.
5. Cami. Cuma namazı kılınacak cami herkese açık bulundurulmalıdır.
6. İzin. Cuma namazının devlet reisi veya onun vekâlet verdiği bir kişi tarafından kılınması gerekir