Gusül Alması Gereken Kimsenin Yapması Haram Olan Şeyler

Gusül Alması Gereken Kimsenin Yapması Haram Olan Şeyler Gusül Alması Gereken Kimsenin Yapması Haram Olan veya Câiz Olmayan Şeyler

Cünüp, hayız ve nifas durumunda bulunan kimselere haram olan şeyler şunlardır:
1. Namaz kılmak ve tilavet secdesi yapmak.
2. Camiye girmek, itikâf yapmak ve Kâbe’yi tavaf etmek.
3. Mushafa dokunmak ve âyete el sürmek.
4. Kur’ân okumak.
Âdet gören veya lohusa olan kadın bu maddelere ilave olarak oruç tutamaz, eşiyle cinsel yakınlıkta bulunamaz.
Âdetli ve lohusa durumda iken kılınamayan namazların kazası gerekmez. Ancak tutulamayan Ramazan oruçlarının kaza edilmesi
farzdır