Hac ve Umre çeşitleri 

Hac ve Umre çeşitleri Hac ve Umre çeşitleri

1) Hacc-ı Ifrad: Umresiz yapılan Hacca Hacc-ı ifrad denir. Hacc-ı ifrad  yapılırken şöyle niyet edilir: ,,Allahümme irini üridül hacca, feyessir hilli ve vetekabbelhü minni" Manası: Allah’ım ben hac yapmak istiyorum, bunu bana kolaylaştırarak kabul et.

Hacc-ı ifradda  kurban kesillmez. Diğer iki hac çeşidinde kurban kesmek vaciptir.

2) Hacc-ı Temettu: Hac mevsiminde, hac ve umreyi ayrı ayrı ihramlarla yapmaktır. Söyle niyet edilir:,,Allahümme irini üridül umrete lillahi, fezessirhüli ve tekabbelhü minni". Manası: Allah’ım ben umre yapmak istiyorum, bunu bana kolaylaştırarak kabul et.

Umre ihramından çıktıktan sonra bir kaç gün ara ile tekrar hac ibadetine niyet edilir. Birinci bolümde olduğu gibi.

3) Haccı Kiran: Hac mevsiminde, tek ihram ile hem Hac, hem de Umre ibadetini yapmaya denir. Söyle niyet edilir: ,,Allahümme inni üridül hacce vel umre-te lillahi, feyessirhumali ve tekabbelhuma minni". Manası: Allah’ım ben hac ve umreye niyet ettim, buna bunu kolaylaştırarak kabul et.

Bu hac çeşitlerinden birisine niyet eden hacı adaylarının ilk öğreneceği dua Tehiyedir. Sözleri şöyledir:

,,Lebbeyk. Allahümme Lebbeyk, Lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk, İnnel hamde Vennimete leke Velmülke laşerike lek"

Manası: Allah’ım. Davetine uyarak sana geldim. Senin esin ve ortağın yoktur. Mülk ve nimet senindir. Hamd sanadır. Şerikin yoktur.

İhrama girdikten ve niyet yapıldıktan sonra hacı adayı bu telbiyeyi sık sık okuyacaktır.