İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

İhram nedir, İhrama nasıl girilir?

İhram nedir, İhrama nasıl girilir?İhram nedir?

Hac veya umreye yapacak olan bir kişinin  normal zamanlarda helal olan bazı fiil ve davranışları  belli bir süre için kendisine haram kılmasıdır.

İhrama girmiş olmanın gereklerinden biri olarak bürünülen havlu ve benzeri türden dikişsiz kıyafete de halk arasında ihram denmektedir. Ancak "ihram" bu değildir. Usulüne göre ihrama girilmediği sürece söz konusu bu örtülere bürünmekle ihrama girilmiş olunmaz

İhrama, "Niyet" ve "Telbiye" ile girilir. "Niyet" ve "Telbiye" ihramın rükünleridir. Bunlar olmadan ihrama girme gerçekleşmez.

Niyet: yapmak istediği hac ve umreyi kalben belirlemektir. Niyetin dil ile söylenmesi müstehaptır.

Telbiye: (Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk, innel hamde ve’n-ni’mete leke ve’l mülk lâ şerike lek) demektir. "Allah’ım! Davetine icabet ediyorum. Emrine boyun eğiyorum. Bütün varlığımla sana teslim oldum. Senin hiçbir ortağın yoktur. Tekrar tekrar davetine icabet ediyorum. Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet senindir mülk de senin... Senin hiçbir ortağın yoktur." Söylemektir.

İhrama girilirken hem niyetin hem de telbiyenin getirilmesi gerekir.

İhrama nasıl girilir?

İhrama girecek olan kişi ihrama girmeden önce bazı ön hazırlıkları yapması gerekir. Bunlar tırnakların kesilmesi, saç sakalın traşı olmak, koltuk altı ve kasıklar kılların temizliği vb hazırlıkları yapması gerekir. sonra ortam müsaid ise gusül abdesti alır.i  Bu gusül temizlik amacıyla yapıldığı için özel durumda olan bayanlar da guslederler. Gusül mümkün olmadığında abdest alır. Varsa güzel koku sürünür. Giymekte olduğu normal giysilerini ve iç çamaşırlarını çıkarıp, sadece "izar" ve "rida" denilen iki parça ihram örtüsüne sarınır. Başını açar, çoraplarını ve ayakkabılarını çıkarır. Terlik ve benzeri şeyler giyer. Bayanlar normal kıyafetlerini değiştirmezler. Bundan sonra, kerâhat vakti değilse iki rek’at "ihram namazı" kılar. Namazdan sonra yukarıda belirtildiği şekilde niyet eder. Arkasından da yüksek sesle telbiye söyler. Bayanlar telbiye söylerken seslerini yükseltmezler. Niyet ve telbiye’nin yapılmasıyla ihrama girilmiş ve "ihram yasakları" başlamış olur.