Arafatta vakfe nedir, ne zaman yapılır

Arafatta vakfe nedir, ne zaman yapılırVakfe nedir

"Vakfe", arapça bir kelimedir ve durmak anlamına gelmektedir. Arafat Vakfesi ise Zilhiccenin 9. Günü yani Kurban bayramı arifesinde hac için ihramlı olarak Arafat sınırları içinde bulunmaktır. Arafatt vakfe yapmak, haccın en önemli rüknüdür ve farzdır O gün arefede bulunmayan o yıl hac ibadetini kaçırmış olur.. Çünkü süresi içinde orada bulunamayanlar o sene hacca yetişememiş sayılırlar. Hz.Peygamber "Hac Arafattır" buyurmuştur.

Arafat, Mekke’nin 25 km. Güney doğusunda bulunan geniş bir alanın adıdır. Arafat vakfesi bu alanda yapılır. Bu geniş alanın sınırları levhalarla gösterilmiştir. Arafat vakfesinin sahih olabilmesi için hac ihramına girmiş olmak ve belirlenen süre içinde Arafat’ta bulunmak gerekmektedir.

 Arafat Vakfesinin Zamanı

Arafat vakfesinin zamanı, Zilhiccenin 9. günü, yani Arefe günü öğleyin Güneş’in tepe noktasına gelip Batı’ya meyletmeye başladığı andan (Zeval vaktinden) bayramın birinci günü fecr-i sadık dediğimiz tan yerinin ağarmaya başladığı ana kadarki süredir. Bu süre içinde her ne halde olursa olsun (uykuda, baygın, vakfenin farkında olsun, ya da olmasın) bir an orada bulunan kimse vakfe farzını yerine getirmiş olur. Uygulamada ise Arafat vakfesinin yapılışı aşağıda belirtildiği şekildedir. 

Arafat vakfesinin yeri:

Arafat bölgesinin “Urene vadisi” hariç Arafatın her yerinde vakfe yapılabilir.  Yine Arafatta bulunan “Nemire” mescidinin bir bölümü de vakfe yerinin ddışındadır.