Hac nedir, Haccın farzları nelerdir

Hac nedir, Haccın farzları nelerdirHac nedir?

Hac kavramı Arapça kökenli bir kelimedir. Haccın kelime manası ; Kutsal bir ye­ri veya şahsı ziyaret etmek amacıyla yola çıkmaya denir

İslam dininde ise "Yılın belli vakitlerinde Kabe'nin ve başta Arafat olmak üzere etrafındaki belli mekânların Allah rızasını gözeterek ibadet niyetiyle ve usulüne uygun şekilde ziyaret etmektir.

Hac, İslâm'ın beş esaslarından biridir. Bu nedenle belirli şartları taşıyan Müslümanlar tarafından ömürlerinde bir defa yerine getirilmesi gereken farz bir ibadettir.

Hac hicretin 9. Yılında farz kılınmış bir ibadettir.

 

Kur’an-ı Kerimde “Gitmeye gücü yetenlerin Kabe’yi ziyaret etmesi Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. (Ali İmran – 97) buyrulmuştur.

 

Her yıl hac mevsiminde dünyanın pek çok  ülkelerinden müslü­manlar beyaz ihram içinde akın akın Mekke'ye gelirler ve renk, dil ve ırk ayrımı yapmaksızın ibadet ederler. Orada kalınan süre içinde Kabe tavaf edilir, Safa ile Merve arasında sa'y yapılır. Niyet edilen hac çeşi­dine bağlı olarak kimileri ihramdan çıkıp normal elbise giyerken, kimi­leri de aynı kıyafette hacca devam eder. Nihayet kurban bayramı yak­laştıkça Mekke olağanüstü bir kalabalığa sahne olur. Hacılar fırsat bul­dukça Kabe'yi tekrar tekrar tavaf ederler.

Bayramdan iki gün önce (zilhiccenin sekizi) hac ibâdetini yapmak isteyen herkes ihramlı olarak Mekke'yi terk eder. Türk hacıları genelde doğrudan Arafat'a gider ve geceyi orada hazırlanmış çadırlarda geçirir­ler.

Haccın Farzları

Haccın farzları biri şart, ikisi rükün olmak üzere üçtür. İhram haccın şartı, Arafat'ta vakfe ve ziyaret tavafı ise rüknüdür. Bunlar hakkında ileride geniş bilgi verilecektir.