Hac kimlere farzdır

Hac kimlere farzdırKimlere hac farzdır

Hac hem mal hem de beden ile yapılan bir ibadet olduğundan bir kişiye haccın farz olması için bazı şartları taşımış olması gerekir.

Bir kimseye haccın farz olması için gereken şartlar

Müslüman olmak,

Akıllı olmak,

Erginlik çağına gelmiş olmak,

Hür olmak,

Haccın farz olduğunu bilmek. (Bu şart Müslüman olmayan ülkelerde Müslümanlığı kabul edenler içindir. İslam ülkelerinde yasayan Müslümanlar için haccın farz olduğunu bilmemek özür değildir.)

Zorunlu ihtiyaçlardan başka hacca gidip dönünceye kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin geçinebileceği maddi güce sahip olmak.

Durumuna uygun bir vasıta ile hac yolculuğunu yapabilmesi için vasita ve yol masraflarını karşılayacak parası olmak.

Hac vazifesini yapabilecek zamana yetişmiş olmak.