İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

 Nisab nedir, nisab miktarı ne kadardır?

Nisab nedir, Nisab miktarı nedir, nisab miktarı nekadardır?

Nisab nedir, nisab miktarı ne kadardırNisap, zekât, fitre  ve kurban gibi ibadetler için dinimizin belirlediği  bir zenginlik  ölçüsüdür. Nisap, asgarî zenginlik ölçüsü şeklinde de tanımlanabilir.

Dinimize göre kimler zengin sayılır?

Kişinin borcundan ve  aslî ihtiyaçlarından fazla olarak bu kadar mala sahip olan kişi dinen zengin sayılır. Böyle bir kişi, zekât veya sadaka alamayacağı gibi; fitre  vermek ve kurban  kesmekle de yükümlü olur. Asli ihtiyacından Fazla olan bu malın artması ve bu malın üstünden bir yıl geçmesi durumunda  zekâtının verilmesi gerekir.

Zenginliğin asgari ölçüsü olan "nisap" Hz. Peygamber efendimiz  tarafından belirlenmiştir. Bu asgarî sınırlar, o dönem İslâm toplumunun ortalama hayat standardını ve zenginlik ölçüsünü göstermektedir.

Nisab miktarı ne kadardır?

Asli ihtiyacının dışında 80,18 gr. altın veya bunun tutarında para veya ticaret malı; 40 koyun veya keçi, 30  sığır, 5 deve. Nisap miktarının belirlenmesinde kullanılan bu malların, Peygamber efendimizin  dönemin en  yaygın zenginlik aracıdır