Bayram namazı ve kılınışı

Bayram namazı ve kılınışıBayram namazları

Bir yılda biri ramazan bayramı diğeri de Kurban Bayramı olmak üzere iki defa kılınır. Bayram namazı 2 rekatlık bir namazdır. Hanefi mezhebine göre Bayram namazı cuma namazı şartlarını taşıyan herkese vaciptir. Şafiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir.

Bayram namazının vakti, güneşin doğuşu sırasındaki kerahet vaktinin çıkmasından sonradır.

Yani cuma namazın rekaat namaz ve hutbeden oluşur. Fakat bu hutbe namazın sıhhat şartı olmayıp sünnetidir.

Bayram namazının kılınışı

Bayram namazının diğer namazlardan kılmış bakımından farkı, bunun her rek'atında üçer fazla tekbir olmasıdır. Bu fazla tekbirlere “zait tekbirler” denir. Bu ilâve tekbirler vacip olup birinci rek'atta kıraatten önce, ikinci rek'atta kıraatten sonra alınır. Tekbirle birlikte eller kaldırılır ve yanlara bıra­kılır. İlk rek'atta iftitah tekbirinden sonra eller bağlanır ve “Sübhâneke” okunur. Bundan sonra imamla birlikte zait tekbirlere geçilir. İmamın tekbiri diğer tekbirlerde olduğu gibi sesli, cemaatin tekbirleri ise al­çak sesle olur. Allahüekber denilerek eller kaldırılır ve yanlara salınır, üç kere “sübhânellah” diyecek kadar beklendikten sonra yeniden tekbir alınır; aynı şekilde eller kaldırılır, yanlara bırakılır ve biraz beklendikten sonra bu rek'attaki zait tekbirlerin sonuncusu olan üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır. Cemaat susar, imam gizlice eûzü ve besmele çektikten sonra açıktan okumaya başlar. Fâtiha'dan sonra bîr sûre daha okur, rükû ve sec­deden sonra ikinci rek'ate kalkılır. İkinci rek'atta imam, Fatiha ve arkasın­dan bir sûre okuduktan sonra üç defa tekbir alınır ve eller yanlara salıverilir. Dördüncü tekbir rükûa geçiş tekbiri olup bu tekbirle rükûya gidilir ve namaz tamamlanır.

Baayram namazları ve bayramlar toplumda birlik ve beraberliğin ve kardeşliğin en önemli sembolüdür. bayramlarda küskünler ve dargınlar barışır, akrabalar ziyaret edilir. Fakir ve muhtaç olanların halleri sorulur. hastalar ziyaret edilir. hatta kabirler ziyaret edilmek suretiyle geçmişlerde yadedilir ve onlara dua edilir.