İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

Öğle namazının kılınışı

Öğle namazının kılınışıÖğle namazının kılınışı

Öğle namazı On rekâttir. Vakti: Güneşin gün ortasından batıya doğru kaydığı andan itibaren başlar, her şeyin gölgesinin iki misli olana kadar devam eder. Önce, dört rekât ilk sünneti, sonra dört rekât farzı, farzdan sonra da iki rekât son sünneti kılınır. Dört rekâtlık ilk sünnetinin ilk iki rekâtı aynı sabah namazının sünneti gibi kılınır. Yalnız niyet farklıdır. İki rekat kılınıp otururken "Allahümme salli", "Allahümme bârik"ve "Rabbenâ âtina" duaları okunmaz. Tahiyyât duası okunduktan sonra "Allahu ekber" denilerek ayağa kalkılır. Besmele çekilerek Fatiha suresi ve ek bir sure veya birkaç ayet okunur. İlk iki rekat gibi iki rekat kılınır ve son oturuşta "Ettehiyyâtu", "Allahümme salli", "Allahümme bârik"ve "Rabbenâ âtina" duaları okunduktan son­ra, önce sağa, "Esselâmü aleyküm ve rahmetullah", sonra sola "Esselâmü aleyküm ve rahmetullah" diye selam verilir. Böylece öğle namazının sünneti tamamlanmış olur.

Öğle namazının sünnet ve farzının kılınışı

 

 

 

 

 

Öğle namazının son sünnetinin kılınışıKamet getirildikten sonra öğle namazının farzı sünneti gibi kılınır. Yalnız niyet farklıdır. Ayrıca üçüncü ve dördüncü rekâtta Fatiha suresinden sonra ek sure veya ayet okunmaz. Öğle namazının iki rekatlık son sünneti niyet edildikten sonra sabah namazının sünneti gibi kılınır.

Ayrıca bakınız: Sabah namazının kılınışı