İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

Tahiyyat duası okunuşu ve anlamı

Tahiyyat duası ve anlamıTahiyyat duası tüm namazlarda birinbi ve ikinci oruruşlarda okunması gereken bir duadır.Duanın arapçasından öğrenilmesi gerekir. şayet arapça okuma bilmiyorsanın türkçesinden ezberlerken mutlaka bilen bir kişiye ezberinizi kontrol ettiriniz

 

 

 

Tahiyyat duası arapça

Tahiyyat duası ve anlamı

okunuşu: “Ettehıyyâtü lillâhi ve’s-salevâtü ve’t-tayyibâtü esselâmü ‘aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtühû esselâmü ‘aleynâ ve ‘alâ ‘ıbâdi’l-lâhi’s-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâhü ve eşhedü enne Muhammeden ‘abdühû ve rasûlüh.”

Anlamı: “Her türlü kavlî, bedenî ve mâlî ibâdetler Allâh’a mahsustur. Ey Peygamber, selâm ve Allah’ın rahmetiyle bereketleri senin üzerine olsun ve selâm bizlere ve Allâh’ın sâlih kullarına olsun. Ben şehâdet ederim (yakînen bilirim) ki, Allâh’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Ve şehâdet ederim ki Hazret-i Muhammed Allah’ın kulu ve Resûlüdür.” (Ebû Davud, Salât, 182. I, 591)