Ettehiyyatu Duası Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Ettehiyatu Duası Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Ettehiyyatu duası namazda oturuşta okunan bir duadır. Namazda bu duayı okuyacak kadar oturmak farzdır.

Bu tahiyyât, Hz. Muhammed'(sav)in  Miraç gecesinde Yüce Allah ile yaptığı selâmlaşmasıdır.

Ettehiyatu Duası Türkçe Okunuşu:

Et-tahiyyâtu lillâhi ve’s-salavâtu ve’t-tayyibât.

Es-selâmu aleyke eyyühen-nebiyyu ve rahmetullâhi ve berakâtuh.

Es-selâmu aleynâ ve alâ ıbâdillâhi’s-sâlihîn. 

Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûluh.

Ettehiyatu Duasının Anlamı:

Bütün dualar, senâlar, malî ve bedenî ibâdetler Allah’a mahsustur. 

Ey Peygamber, Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun.

Selam bizlere ve Allah’ın  sâlih kulları üzerine olsun.

Ben şehadet ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur. Yine şehadet ederim ki Hazret-i Muhammed O’nun kulu ve elçisidir.

Ettehiyatu Duasının hem türkçe okunuşu hem de Anlamı şöyledir.

Et-tahiyyâtu lillâhi ve’s-salavâtu ve’t-tayyibât.

(Bütün dualar, senâlar, malî ve bedenî ibâdetler Allah’a mahsustur.)

Allah (cc) da Peygamberimiz’in selamına şu şekilde karşılık verdi:

Es-selâmu aleyke eyyühen-nebiyyu ve rahmetullâhi ve berakâtuh.

(Ey Peygamber, Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun.)

Bu kez Peygamber efendimiz şu şekilde karşılık verdi:

Es-selâmu aleynâ ve alâ ıbâdillâhi’s-sâlihîn.

(Selam bizlere ve Allah’ın  sâlih kulları üzerine olsun.)

Bu konuşmaya tanık olan Cebrail (as) Kelime-i şehadet getirir:

Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûluh.

(Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur. Yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed O’nun kulu ve elçisidir.)