Korku ve Huzursuzluk İçin Yapılacak Dualar

Korku ve Huzursuzluk İçin Yapılacak Dualar

Korku ve Huzursuzluk İçin Yapılacak Dualar

Korku Cenab-ı Allah’ın hayatın muhafazası için vermiş olduğu duygulardan biridir. Bu duygu istikamette kullanılmadığı taktirde fert ve toplum hayatını azaba çevirerek tadını kaçırmaya başlar. Korkunun azı yani hayatı tehlikeye sokacak derecede cesareti olmak zarar olduğu gibi, korkulmaması gereken şeylerden korkmak veya çeşitli evhamlara kapılarak gereksiz yere korkmak ta  istikameti bozar.

Korku duygusu istikamette kullanıldığında Cenab-ı Allah’ın şefkat ve merhametine iltica etmeye vesile olur. Bu duygu ile kişi aczini ve zaafını anlayarak  Cenab-ı Allah’ın  sonsuz merhametine sığınır. O’nun aynı zamanda El-Emin olduğunu idrak ederek Hıfz ve himayesine sığınır.

Allah’a sığınmanın en önemli vesilesi de o’na dua etmektir. Çünkü dua mü’minin en önemli silahıdır. Korku, sıkıntı ve belalar duanın vakitleridir. Bu durumlarda halis bir niyet ve kulluk amacıyla duaya sarılmalıdır.

Dua ederken Ku’an-ı Kerim’de  ve hadislerde bulunan dualarla dua etmek duanın tesirini daha fazla arttırır. Bu nedenle korku esnasında Ayet’el Kursi başta olmak üzere İhlas, Felak ve Nas surelerini okuyarak Alah’a sığınmak duanın tesirini arttırır. Ayrıca korku ve endişe durumlarında Kureyş suresi okunmalıdır.

Bunula beraber Peygamber Efendimiz (sav) de bela ve musibet ve korkular için bazı duaları tavsiye etmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır.

“Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri mâ haleka” duasını okuyana, o yerden kalkıncaya kadar, hiçbir şey zarar veremez.) [Müslim]

Yine Peygamberimiz başka bir hadisinde :"Sizden biriniz uykuda korkarsa şöyle desin: 'Allah'ın gazab ve azabından ve kullarının şerrinden, şeytanların vesvesesinden ve yanıma gelmelerinden eksikliği olmayan Allah'ın sözlerine sığınırım.' O zaman, hiçbir şey ona zarar vermez." Buyurmuştur.

(Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdi ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim duasını sabah 3 kere okuyana, akşama kadar, akşam okuyana da, sabaha kadar hiç bela gelmez.) [İbni Mace]

Yine her türlü tehlike ve korku için “Euzü bi-kelimatillahi’t-tammeti min gadabihi ve ikabihi ve şerri ıbadihi ve min hemezati’ş-şeytani ve euzü bike rabbi en yahdurun.” Duası tekrar tekrar okunabilir.