İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

Sponsorlar

Online

75 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Yaşama Hakkı

Yaşama ve sağlık hakkı tüm hakların ve özgürlüklerin temelidir. Yaşama hakkı kaybedilirse diğer haklarda kaybolur. Bu nedenle kişinin en temel hakkı denildiğinde yaşam hakkı gelir. Yaşama hakkı doğum öncesinden başlar ve insanın ölümüne kadar devam eder. Başka bir insanın hayatını son vermeye hiç kimsenin hakkı yoktur.

İslamda Yaşama Hakkı

İslam dinin adam öldürmeyi en büyük günahlardan ve suçlardan yaşam hakkına verdiği önemdendir. Bu nedenle islam dini tüm insanların yaşama hakkının korunmasını emretmiştir. Bu durum Kur’an’da şöyle ifade edilmiştir:

“Kim bir mümini bile bile öldürürse, onun cezası, içinde temelli kalacağı cehennemdir. Allah ona öfkelenmiş, onu lanetlemiş ve ona büyük bir azap hazırlamıştır. ”(Nisâ suresi, 93. ayet.) Bir başka ayette; “…Kim bir cana kıymamış veya yeryüzünde bozgunculuk yapmamış olan bir kimseyi öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de bir kimsenin hayatını kurtarırsa, bütün insanları kurtarmış gibidir. ”(Mâide suresi, 32. ayet.) buyrularak insanın yaşama hakkına verilen önem belirtilmiştir.

İslamiyette kendi canına kıymanın veya başkasının hayatına kastetmenin günahı son derece büyüktür. Ne yazık ki günümüzde savaşlar, cinayetler, kazalar, doğal afetler, terör ve ölümcül hastalıklar insanın yaşama hakkını tehlikeye sokmaktadır.

Yaşama hakkının korunması anayasa ile de korunmuştur. Anayasanın 17. maddesinde “Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.”  denilmektedir. Bu hakkın korunması İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 2. maddesinde; “Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.” şeklinde geçmektedir.