Volkan Şekilleri

Volkanların yeryüzüne çıkarken oluşturdukları şekiller birbirinden farklıdır. Bu volkanlar yeryüzüne çıkan lavların özelliklerine göre farklı şekillerde olabilir. Volkan şekilleri 3 çeşittir.

Yerkürenin derinliklerinde bulunan magma, yer kabuğundaki kırık ve çatlaklardan yüzeye sokulur ya da yeryüzüne çıkarak o alanı şekillendirir. Volkanların püskürttüğü malzemeler ve çıkan lavların akış özelliklerine bağlı olarak çeşitli volkan şekilleri ortaya çıkmıştır.

1- Kül (Piroklastik) Volkanlar: Volkanizma sırasında yeryüzüne püskürtülen volkan külü volkan kumu, lapilli, volkan bombası gibi çeşitli boyuttaki, katı  maddelerin volkan bacasının çevresine üst üste yığılmaları ile oluşmuş koni biçimli volkanlardır.

2- Kalkan Volkanlar :Akıcı lavların bir bacadan çıkarak birikmesi sonucunda oluşan, geniş alanlı ve kubbemsi bir görünüşe sahip volkanlardır. Güneydoğu
Anadolu’daki Karacadağ bu şekilde oluşmuştur.

3- Tabakalı Volkanlar: Magmadan değişik dönemlerde yükselen, fazla akıcı olmayan farklı karakterdeki malzemenin birikmesi ile oluşur. Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı bu şekilde oluşmuştur

3-