İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

Sponsorlar

Online

630 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Ses Nasıl Yayılır?

Ses Nasıl YayılırSes Nasıl Yayılır

Sesler hayatımızın her alanında çeşitli farklılıklarla karşımıza çıkar. Ses titreşimlerle yayılır Buna göre bir yerde ses varsa orada mutlaka bir cismin titreşimi vardır.

Çevremizde tamamen sessiz bir ortam yoktur. Bizim sessiz bildiğimiz yerlerde dahi fark edemediğimiz titreşimler sonucunda oluşan sesler vardır. fakat bu sesler insan kulağının algılama sınırları dışında olduğundan işitemeyiz.

Peki, bir kaynakta oluşan sesler doğada nasıl yayılmaktadırlar? Çeşitli nedenlerle titreşim hareketi yapan cisimlerin oluşturduğu bu sesler havada nasıl bir yol izleyerek kulağımıza ulaşıyor?

Sesin yayılması da bazı yönleri ile su dalgalarının yayılmasına benzer. Örneğin ses de su dalgalan gibi bir noktadan başka bir noktaya doğru dalgalar seklinde yayılır ve kaynaktan uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır. Toplumda kalabalıkta  konuşan bir kişiyi önde durunlar arkadakilere göre daha iyi duyarlar.

Su dalgaları sadece suyun yüzeyinde yayılırken ses dalgaları tıpkı şişirilen bir balonun genişlemesi gibi kaynaktan başlayarak her yöne yayılırlar. Sesin yayılması bu yönü ile ışığın yayılmasına benzer. Ses dalgalarını ışık dalgalarından ayıran en önemli farklılık ise; ses dalgalarının oluşması ve yayılması için maddesel bir ortama ihtiyaç olmasıdır. Maddenin olmadığı hiçbir yerde ses dalgası oluşması ve yayılması düşünülemez.

Ancak ışık için böyle bir şart yoktur. Güneş ışınları uzay boşluğunu geçerek Dünya’mıza ulaşırken Güneş’te meydana gelen patlamaların çıkardığı sesi duymamız mümkün değildir. Çünkü bu patlamaların sesi uzay boşluğunu geçip Dünya’mıza ulaşamaz.

Ayrıca bakınız: http://www.ilimrehberi.com/bilgi-bankas/161-s-harfi/1631-sesin-yayilmasi.html