İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

Sponsorlar

Online

280 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Sözcük nedir, kaça ayrılır

Sözcük nedir, kaça ayrılırSözcük nedir?

Türkçede kendi başına anlamı olan ya da cümle kuruluşuna yarayan sözlere sözcük denir.

Türkçede iki türlü kök sözcük vardır: isim kökü ve fiil kökü.

İsim soyundan gelen sözcük köklerine isim kökü; fiil soyundan gelen sözcük köklerine de fiil kökü denir. El, göz, ok, taş, ağaç, tepe, deniz sözcükleri isim kökü;

gülmek, içmek, bilmek, taşmak, vb. fiil köküdür.

Türkçede hem isim hem de fiil kökü olan sözcükler de vardır. Bu durum daha çok sesteş (eşsesli) sözcüklerde görülür.

iç-içmek

dil- dilmek

aç- açmak

taş- taşmak vb.

Sözcükler kaça ayrılır?

Sözcükler üçe ayrılır

1. Basit Sözcük : Hiç ek almayan veya yapım ekleri dışındaki ekleri almış olan sözcüklere denir.
Ev, yol, git, otur, evler, evi….

2. Türemiş Sözcük : İsim veya fiil köklerine çeşitli yapım ekleri getirilerek oluşan sözcüklerdir. Evli, yolluk, gergin, başla, …

1. Birleşik Sözcük :İki veya daha fazla kelimenin birlikte kullanılmasıyla oluşan sözcüklerdir. Dedikodu, mirasyedi, Bakırköy…