İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

Sponsorlar

Online

103 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Çiçekli Bitkilerde Üreme, Büyüme Ve Gelişme

Çiçekli Bitkilerde Üreme, Büyüme Ve GelişmeAçık denizler ve kutuplar hariç hemen her yerde çiçekli bitkilere rastlamak mümkündür. Lale, zambak, papatya, çiğdem, gelincik, menekşe...Bütün çiçekler farklı renk, şekil ve kokuda olmalarına rağmen, temel kısımları birbirine benzer.

1- Çiçek sapı : Çiçeği bitki gövdesine bağlayan kısımdır.

2- Çiçek tablası: Çanak yaprak, taç yaprak, erkek ve dişi organların üzerinde dizildiği kısımdır.

3- Çanak yapraklar: Çiçek tomurcuk hâlindeyken tomurcuğu dış etkilerden korur.

4- Taç yapraklar : Çiçeğin renkli yapraklarıdır. Bu yapraklar göz alıcı renkleriyle böcekleri kendilerine çektikleri için tozlaşma bakımından önemlidir.

5- Erkek organlar Taç yaprakla dişi organ arasında bulunur. Başçık ve sapçık olmak üzere iki kısımdan oluşur.

5- Başçık: Çiçek tozlarının(polenlerin) bulundu kısımdır. Polenler erkek üreme hücrelerini içerir.

6- Sapçık: Başçığı taşır.

7- Dişi organ: Çiçeğin en iç kısmında, çiçek tablasının ortasında bulunur. Dişi organ tepecik, dişicik borusu ve yumurtalıktan oluşur.

8-Tepecik : Polenlerin dişi üreme organına yerleştiği ilk kısımdır. Yapışkan bir yapıda olup, genişçedir.

9- Dişicik borusu: Polenlerin tepecikten yumurtalığa taşındığı borudur.

10-Yumurtalık: İçinde bir veya birkaç tane tohum taslağı bulunur. Tohum taslaklarının içinde ise dişi üreme hücresi(yumurta) bulunur.

Tozlaşma:Erkek organda bulunan polenlerin dişi üreme organına taşınmasına tozlaşma denir. Tozlaşmaya yardımcı olan etkenler vardır. Böcekler,rüzgar,kuşlar ve insanlar gibi. Yine bitkilerin ürettikleri bal özü ve taç yaprakları ve yaydıkları güzel kokularla kendine çekerek tozlaşmaya yardımcı olur. Bir böcek çiçeğin üstüne konduğunda o çiçekteki yapışkan polenler böceğin vücuduna yapışır. Böceğin başka bir çiçeğe konmasıyla bu polen başka bir çiçeğe taşınır. Bu sayede tozlaşma olayı gerçekleşmiş olur.

Döllenme:Tozlaşmanın polen taneciklerinin erkek organdan dişi organa taşınması olduğunu biliyoruz. Ancak döllenmenin olabilmesi için polende yer alan erkek üreme hücresinin dişi organın alt kısmında bulunan dişi üreme hücresi ile buluşması gerekmektedir. Bu nedenle dişi organa ulaştığında burada bir tüp büyümeye başlar. Bu tüp aşağıya doğru,dişi organdaki yumurtaya kadar büyür. Polendeki erkek üreme hücreleri bu sayede buluşur ve döllenme gerçekleşir. Döllenen dişi üreme hücreleri gelişerek tohumu oluşturur. Tohumlar yeni bitkiyiOluşturabilecek özelliktedir. Dişi üreme organındaki yumurtalık bölümü ise gelişip olgunlaşarak meyveyi oluşturur. Yediğimiz meyveler aslında bitkilerin dişi üreme organlarında gelişir. Tohumların yeni bitki oluşturabilmeleri için öncelikle tohumların oluştukları bitkilerden uzaklaşmaları gerekmektedir. Bitki tohumları su,rüzgar ve canlılar sayesinde etrafa yayılırlar. Etrafa yayılan bu tohumların bitkiyi oluşturabilmeleri için gerekli ortam koşulları olmalıdır. Gerekli ısı,ışık,nem ve su ortamda bulunmalıdır.

Bitkilerde Çimlenme,Büyüme ve Gelişme: Tabiattaki hayvanların insanların ve canlıların kendilerine özgü hayat döngüleri olduğu gibi bitkilerinde kendilerine özgü bir hayat döngüleri vardır. Bir bitkinin hayat döngüsünün ilk evresi çimlenmedir. Çimlenme evresi tohumun toprak altında faaliyete geçmesi ile başlar ve ilk yapraklar toprak üstünde gözüktüğünde sona erer. Toprakta uyumakta olan tohumun uyanarak çimlenmeye başlamasında su,ısı ve ışık etkilidir.