Fay Tipleri

Fay TipleriFay Çeşitleri

Yer kabuğu hareketleri, yer kabuğunu oluşturan tabakaların üzerinde çok büyük gerilimler oluşturur. Bu gerilimler neticesinde sert olan tabakalar kırılır. Bu kırık alanlar fay hatlarını oluşturur. Fayların geçtiği sahalar çoğu zaman yer kabuğunun altında biriken enerjinin kolaylıkla yer yüzüne çıktığı alanlardır. Fay atlarının geçtiği yerlerde deprem riski de fazladır.

1- Normal Fay:Fay hattını iki yanındaki blokların düşey yönde birbirinden uzaklaşmasıyla oluşur.

2- Ters Fay: Alçalan bloğun, yükselen blok altına dalmasıyla oluşur.

3- Doğrultu Atılımlı Fay: Kıvrk boyunca tabakaların yatay yönde yer değiştirmesi ile oluşur